ERASMUS+ (izobraževanje odraslih): REMAKE THE STORY, PREDELANA ZGODBA

Opis projekta: Ministrstvo za pravosodje, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij, v svojem letnem poročilu 2018 navaja, da izobraževanje lahko pripomore v procesu rehabilitacije in zmanjšuje negativne učinke zapora, zato bi morali področju izobraževanja zapornikov nameniti posebno pozornost.

Projektna ideja se zaradi omenjenih razlogov usmerjena v štiri cilje:

 1. omogočiti izobraževalcem nova znanja, ki jih bodo lahko prenesli na končne uporabnike (zapornike),
 2. izvesti pilotno delavnico,
 3. izdelati priročnik ponovne uporabe,
 4. pripraviti razstavo.

Centre za ponovno uporabo bi radi povezali z zapori in tako zapornikom omogočili povsem na novo zasnovane delovne terapije. Glavni namen izobraževanja je izboljšati znanje o okoljski problematiki,  vplivati na izboljšanje posameznikovega delovanja na okolje ter spremeniti načine obnašanja. S tem želimo motivirati udeležence k dejanjem in doseči spremembo okoljske zavesti, ki se bo izrazila v odgovornejšem in prijaznejšem vedenju do okolja.

Cilji projekta so:

 1. izdelati priročnik za izobraževalce, kako ponovno uporabiti zavržene stvari – ponovna uporaba;
 2. izpopolniti usposobljenost izobraževalcev za prenos znanj na področju ponovne uporabe;
 3. spodbujati trajnostnega načina življenja in potrošniških navad s predstavitvijo 3R koncepta (reuse, repair, reduce);
 4. izvesti pilotne in implementacijske delavnice;
 5. podati smernice za bolj raznolike načine poučevanja in inovativne metode dela s končnimi uporabniki;
 6. utrditi angažiranje in profesionalni razvoj izobraževalcev;
 7. testirati inovativne prakse, ki bodo pripravila izobraževalce in končne uporabnike, da postanejo resnični dejavniki sprememb (3R koncept – reuse, repair, reduce);
 8. ozaveščati ciljne skupine izobraževalcev za razvijanje socialnih in delovnih kompetenc na področju krožnega gospodarstva, ki jih opolnomočijo za življenje v omejenih virih.

Glavni cilj: Izmenjave praks

Trajanje: 2. 11. 2020 –1. 3. 2023

Nosilec: Center za dopisno izobraževanje Univerzum

Partnerji:

Več o projektu

Likovna razstava zapornic

Aktivnosti za zaprte osebe v zaporih Ig

Dostopnost