Erasmus+ mobilnost zaposlenih: Vloga izobraževalcev odraslih po pandemiji in pomoč odraslim pri učenju

Predstavniki Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije, (ZiSSS) med katerimi je CDI Univerzum, smo se med 24. in 29. oktobrom 2022 udeležili mobilnosti v projektu Erasmus+. Strokovno usposabljanje: Vloga izobraževalcev odraslih po pandemiji in pomoč odraslim pri učenju je na Sint Maartenu organiziral Vestifix iz Estonije.

V okviru programa smo spoznali :

  • odlične pristope povezovanja skupine,
  • vlogo izobraževalcev v novi realnosti, ko se srečujemo s  pandemijo Covida-19,
  • energetsko in finančna krizo,
  • brezposelnostjo,
  • polarizacijo družbe,
  • trajnostnimi izzivi, izzivi človečnosti,
  • različnimi vrstami ranljivostmi.

Še posebej smo se posvetili Holističnemu/celostnemu pristopu v izobraževanju, spoznavali metode, ki podpirajo celostni pristop pri učenju, kakšno je primerno učno okolje. Holistični pristop je potrebno nujno vključiti v izobraževanje, v učne program za podporo dobrega počutja izobraževalcev odraslih in udeležencev, kajti gre za to, da v izobraževanju ne ponudimo samo učenja z možgani, temveč tudi s srcem in telesom, kar naredi učni proces globlji in učinkovitejši. Upoštevamo celega človeka v različnih vidikih – telesnem, mentalnem, čustvenem, spiritualnem in socialnem.

Za nas sta bila zanimiva zlasti dva pristopa: IKIGAI  in krožnik mentalnega zdravja, s katerima poskrbiš za boljše fizično, psihično, mentalno zdravje. Skrb za duševno zdravje ljudi  postaja globalna prioriteta za ves svet. Prikazali so nam tudi metodo za učinkovito reševanje problemov Co-vision in pridobili še druga strokovna znanja, ki jih bomo prenesli v naše redno delo.

S skupinskim vrednotenjem vseh aktivnosti smo zaključili naš obisk na Sint Maartenu, nadaljevali pa bomo seveda doma.

Dostopnost