Predstavniki Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije, (ZiSSS) med katerimi je CDI Univerzum, smo se med 24. in 29. oktobrom 2022 udeležili mobilnosti v projektu Erasmus+. Strokovno usposabljanje: Vloga izobraževalcev odraslih po pandemiji in pomoč odraslim pri učenju je na Sint Maartenu organiziral Vestifix iz Estonije.

V okviru programa smo spoznali :

  • odlične pristope povezovanja skupine,
  • vlogo izobraževalcev v novi realnosti, ko se srečujemo s  pandemijo Covida-19,
  • energetsko in finančna krizo,
  • brezposelnostjo,
  • polarizacijo družbe,
  • trajnostnimi izzivi, izzivi človečnosti,
  • različnimi vrstami ranljivostmi.

Še posebej smo se posvetili Holističnemu/celostnemu pristopu v izobraževanju, spoznavali metode, ki podpirajo celostni pristop pri učenju, kakšno je primerno učno okolje. Holistični pristop je potrebno nujno vključiti v izobraževanje, v učne program za podporo dobrega počutja izobraževalcev odraslih in udeležencev, kajti gre za to, da v izobraževanju ne ponudimo samo učenja z možgani, temveč tudi s srcem in telesom, kar naredi učni proces globlji in učinkovitejši. Upoštevamo celega človeka v različnih vidikih – telesnem, mentalnem, čustvenem, spiritualnem in socialnem.

Za nas sta bila zanimiva zlasti dva pristopa: IKIGAI  in krožnik mentalnega zdravja, s katerima poskrbiš za boljše fizično, psihično, mentalno zdravje. Skrb za duševno zdravje ljudi  postaja globalna prioriteta za ves svet. Prikazali so nam tudi metodo za učinkovito reševanje problemov Co-vision in pridobili še druga strokovna znanja, ki jih bomo prenesli v naše redno delo.

S skupinskim vrednotenjem vseh aktivnosti smo zaključili naš obisk na Sint Maartenu, nadaljevali pa bomo seveda doma.