OPIS: Mediacija je lahko učinkovito orodje za mirno reševanje sporov. Njena pomembna prednost je ta, da se z uspešno mediacijo izognemo dolgotrajnim sodnim postopkom. Uspešnost mediacije je odvisna predvsem od