Podrobnosti dogodka

Predviden konec dogodka:


Usposabljanje na področju knjigovodstva in računovodstva

100 pedagoških ur

OPIS

Program obsega 100 pedagoških ur in je namenjen vsem , ki se želijo usposobiti na področju knjigovodstva in računovodstva.
Pričetek usposabljanja je predvidoma v sredo, 28. 9. 2022 (v popoldanskem času, 2 krat tedensko: ob ponedeljkih in sredah od 16.00 – 20.15) – predavanja potekajo v živo ali na daljavo (v spletni učilnici Moodle in videokonferenčnem okolju BigBlueButton. Zaključek usposabljanja je v decembru 2022.

Vsebina usposabljanja: obravnava zakonskih predpisov iz računovodskega in davčnega področja, naloge in kompetence knjigovodje in računovodje, obravnava ekonomskih kategorij: osnovna sredstva , zaloge, terjatve, denarna sredstva stroški in odhodki ugotavljanje rezultata poslovanja z davčnim obračunom, sestava računovodskih poročil.
Kompetence, ki jih udeleženec/-ka pridobi na usposabljanju:

  •  zna voditi poslovne knjige, zbirati in urejati knjigovodske podatke, knjižiti nastale poslovne dogodke, izdelati knjigovodske obračune, dostavljati in prikazovati knjigovodske podatke, arhivirati knjigovodske listine in poslovne knjige ter nadzirati proces knjigovodenja.
  • zna izvajati računovodsko predračunavanje (sestavi računovodski predračun ali obračun), računovodsko proučevanje oziroma analiziranje (izdela računovodsko in poslovno poročilo), izvajati računovodsko nadziranje.

Cena usposabljanja

 884,50 EUR (z DDV), možnost plačila na obroke:

  • ob prijavi: 350, 50 EUR,
  • 2 obroka po 267,00 EUR,
  • v enkratnem znesku 5% popusta.

Za brezposelne osebe, ob predložitvi potrdila 10% popust.

Certificiranje:

  • pregled osebnih map: 169,00 EUR,
  • cena preverjanja: 67,00 EUR.
  • Skupaj: 236,00 EUR

PRIJAVNICA

 

 

Dodatne informacije dobite pri:

Mojca Sikošek Penko

317_e_mail mojca.sikosek@cdi-univerzum.si
318_tel 01 /583 92 89
  Na usposabljanje se lahko prijavite na spletna prijava

Kje nas najdete