(Slovenščina v poslovnem okolju) – Delavnica za bolj samozavestno pisno in ustno komunikacijo na delovnem mestu. Kako napisati določenemu naslovniku oblikovno in vsebinsko primeren poslovni dopis (prošnjo, prijavo, vabilo, pooblastilo, […]