DATUMI PISNIH IZPITOV IN OBDOBJE USTNIH IZPITOV OZIROMA IZPITNIH NASTOPOV V POSAMEZNEM IZPITNEM ROKU SPLOŠNE MATURE 2022

Spomladanski izpitni rok splošne mature 2022
 • 15. november 2021
  Rok za oddajo predprijave
 • 29. marec 2022
  Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli
 • 14. april 2022
  Rok za oddajo seminarskih nalog, laboratorijskih vaj in poročil za praktični del izpita na šoli
 • 28. april 2022
  Rok za spremembo prijave (32. člen Pravilnika o splošni maturi)
 • 16. maj 2022
  Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita
 • 18. maj 2022
  Zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov
 • 24. maj 2022
  Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo
 • od 9 do 19. maja 2022
  Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu
Pisni izpiti
 • 4. maj 2022
  Slovenščina ali italijanščina kot materinščina ali madžarščina kot materinščina; I. del (izpitna pola 1 – šolski esej)
 • 28. maj 2022
  Angleščina 
 • 30. maj 2022

Slovenščina ali italijanščina kot materinščina ali madžarščina kot materinščina; II. del (izpitna pola 2)

 • 31. maj 2022
  Filozofija, psihologija, sociologija
 • 15. junij 2022
  Biologija
 • 23. junij 2022
  Geografija
 • 3. junij 2022
  mehanika, elektrotehnika, računalništvo, biotehnologija, ekonomija, materiali, likovna teorija, glasba, sodobni ples, teorija in zgodovina drame in gledališče
 • 4. junij 2022
  Matematika
 • 6. junij 2022
  Umetnostna zgodovina
 • 7. junij 2022
  Nemščina, Francoščina**
 • 8. junij 2022
  Zgodovina
 • 9. junij 2022
  Ruščina, latinščina, grščina
 • 1. junij 2022
  Fizika
 • 13. junij 2022
  Italijanščina, drugi jeziki na NMO (slovenščina v Prekmurju, slovenščina v Slovenski Istri, madžarščina v Prekmurju ali italijanščina v Slovenski Istri), informatika, francoščina**
 • 14. junij 2022
  Španščina, francoščina
 • 10. junij 2022
  Kemija
Ustni izpiti mature od 13. do vključno 22. junija 2022*

*OPOMBA: V skladu z Okvirnim koledarjem splošne in poklicne mature lahko šola le izjemoma organizira ustne izpite 4. junija in 11. junija 2022.

 • 11. julij 2022
  Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
 • 11. julij 2022
  Rok za vložitev ugovora na oceno oz. na način izračuna izpitne ocene
 • 11. julij 2022
  E-vpogledi v izpitno dokumentacijo
Jesenski izpitni rok 2022
 • 12. julij 2022
  Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli
 • 14. avgust 2022
  Zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov
 • 20. avgust 2022
  Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli.
Pisni izpit
 • 24. avgust 2022
  Slovenščina ali italijanščina kot materinščina ali madžarščin kot materinščina; I. in II. del (izpitna pola 1 – šolski esej, izpitna pola 2)
 • 25. avgust 2022
  Matematika
 • 26. avgust 2022*
  Tuji jeziki in izbirni predmeti
 • 27. avgust 2022*
  Tuji jeziki in izbirni predmeti
 • 29. avgust 2022*
  Tuji jeziki in izbirni predmeti
 • 31. avgust 2022
  Glasbeni stavek – izpitna pola A
 • 30. avgust 2022*
  Tuji jeziki in izbirni predmeti

* OPOMBA: Kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli.

 • 31. avgust in 1. september 2022
  Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu
Praktični del izpita

Šola v skladu s pravili pripravi in objavi načrt izvedbe praktičnega dela izpita

 • 2. september 2022
  Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita
 • 5. september 2022

Zadnji rok za ugovor na število doseženih točk pri praktičnem delu izpita splošne mature.

Ustni izpiti od 24. avgusta do vključno 3. septembra 2022
 • 16. september 2022
  Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
 • 16. september 2022
  Rok za vložitev e-ugovora na oceno oz. na način izračuna izpitne ocene
 • 16. september 2022
  E-vpogledi v izpitno dokumentacijo
Drugi datumi
 • 5. oktober 2021 in 1. februar 2022
  Objava tematskih sklopov v skladu z MIK SM 2023
 • 1. februar 2022
  Zadnji rok za vložitev pisnega zahtevka kandidata za vračilo izpitne dokumentacije kandidatu splošne mature 2021 na Ric.

Dodatne informacije:

Irena Natek

317_e_mail: irena.natek@cdi-univerzum.si

318_tel: 01/583 92 90

: vsako sredo, od 11:00 – 12:00, v sobi 28

Kje nas najdete