DATUMI PISNIH IZPITOV IN OBDOBJE USTNIH IZPITOV OZIROMA IZPITNIH NASTOPOV V POSAMEZNEM IZPITNEM ROKU SPLOŠNE MATURE 2021

Spomladanski izpitni rok splošne mature 2021
  • 15. november 2021
    Rok za oddajo predprijave
  • 30. marec 2021
    Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli
  • 15. april 2021
    Rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli
  • 29. april 2021
    Rok za spremembo prijave (32. člen Pravilnika o splošni maturi)
  • 17. maj 2021
    Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita
  • 19. maj 2021
    Zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov
  • 25. maj 2021
    Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo
  • od 10 do 20. maja 2021
    Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu
Pisni izpiti
  • 4. maj 2021
    Slovenščina ali italijanščina kot materinščina ali madžarščina kot materinščina; I. del (izpitna pola 1 – šolski esej)
  • 29. maj 2021
    Angleščina 
  • 31. maj 2021

Slovenščina ali italijanščina kot materinščina ali madžarščina kot materinščina; II. del (izpitna pola 2)

  • 1. junij 2021
    Filozofija, psihologija, sociologija
  • 2. junij 2021
    Biologija
  • 3. junij 2021
    Geografija
  • 4. junij 2021
    mehanika, elektrotehnika, računalništvo, biotehnologija, ekonomija, materiali, likovna teorija, glasba, sodobni ples, teorija in zgodovina drame in gledališče
  • 5. junij 2021
    Matematika
  • 7. junij 2021
    Umetnostna zgodovina
  • 8. junij 2021
    Nemščina, Francoščina**
  • 9. junij 2021
    Zgodovina
  • 10. junij 2021
    Ruščina, latinščina, grščina
  • 11. junij 2021
    Fizika
  • 14. junij 2021
    Italijanščina, drugi jeziki na NMO (slovenščina v Prekmurju, slovenščina v Slovenski Istri, madžarščina v Prekmurju ali italijanščina v Slovenski Istri), informatika, francoščina**
  • 15. junij 2021
    Španščina, francoščina
  • 16. junij 2021
    Kemija
Ustni izpiti mature od 14. do vključno 23. junija 2021*

*OPOMBA: V skladu z Okvirnim koledarjem splošne in poklicne mature lahko šola le izjemoma organizira ustne izpite 5. junija in 12. junija 2021.

  • 12. julij 2021
    Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
  • 15. julij 2021
    Rok za vložitev ugovora na oceno oz. na način izračuna izpitne ocene
  • Od 12. do 14. julija 2021
    E-vpogledi v izpitno dokumentacijo
Jesenski izpitni rok 2021
  • 13. julij 2021
    Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli
  • 14. avgust 2021
    Zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov
  • 20. avgust 2021
    Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli.
Pisni izpit
  • 24. avgust 2021
    Slovenščina ali italijanščina kot materinščina ali madžarščin kot materinščina; I. in II. del (izpitna pola 1 – šolski esej, izpitna pola 2)
  • 25. avgust 2021
    Matematika
  • 26. avgust 2021*
    Tuji jeziki in izbirni predmeti
  • 27. avgust 2020*
    Tuji jeziki in izbirni predmeti
  • 28. avgust 2021*
    Tuji jeziki in izbirni predmeti
  • 31. avgust 2021
    Glasbeni stavek – izpitna pola A
  • 30. avgust 2021*
    Tuji jeziki in izbirni predmeti

* OPOMBA: Kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli.

  • 31. avgust in 1. september 2021
    Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu
Praktični del izpita

Šola v skladu s pravili pripravi in objavi načrt izvedbe praktičnega dela izpita

  • 20. avgust 2020

Zadnji rok za oddajo izdelkov praktičnega dela izpita učitelju na šoli

  • 3. september 2021
    Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita
  • 6. september 2021

Zadnji rok za ugovor na število doseženih točk pri praktičnem delu izpita splošne mature.

Ustni izpiti od 24. avgusta do vključno 3. septembra 2021
  • 16. september 2021
    Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
  • 20. september 2021
    Rok za vložitev ugovora na oceno oz. na način izračuna izpitne ocene
  • Od 16. do 18. septembra 2021
    Vpogledi v izpitno dokumentacijo
Drugi datumi
  • 6. oktober 2021 in 2. februar 2021
    Objava tematskih sklopov v skladu z MIK SM 2022
  • 14. januar 2021
    Zadnji rok za vložitev pisnega zahtevka kandidata za vračilo izpitne dokumentacije kandidatu splošne mature 2020 na Ric.

Dodatne informacije:

Irena Natek

317_e_mail: irena.natek@cdi-univerzum.si

318_tel: 01/583 92 90

: vsako sredo, od 11:00 – 12:00, v sobi 28

Kje nas najdete