KOLEDAR ZAKLJUČNIH IZPITOV  V ŠOLSKEM LETU 2020/21

Zimski izpitni rok
FEBRUAR 2021
Dejavnost Datum / obdobje
 Rok za prijavo k zaključnemu izpitu  ponedeljek, 4. januar 2021
Rok za oddajo izdelka oz. storitve (2. izpitna enota) petek, 22. januar 2021
Rok za pisno odjavo od zaključnega izpita  ponedeljek, 1. februar 2021
Slovenščina (pisni del)  četrtek, 4. februar 2021
Slovenščina (ustni del)  torek, 9. februar 2021
Zagovor izdelka oz. storitve 5. februar – 18. februar 2021*
Seznanitev kandidatov z uspehom na ZI  petek, 19. ferbuar 2021
Spomladanski izpitni rok
JUNIJ 2021
Dejavnost Datum / obdobje
 Rok za prijavo k zaključnemu izpitu  petek, 7. maj 2021
Rok za oddajo izdelka oz. storitve (2. izpitna enota) ponedeljek, 24. maj 2021
Rok za pisno odjavo od zaključnega izpita  sreda, 2. junij 2021
Priprave na zaključni izpit (slovenščina)  24. maj – 28. maj 2021*
Slovenščina (pisni del)  ponedeljek, 7. junij 2021
Slovenščina (ustni del)  sreda, 9. junij 2021
Zagovor izdelka oz. storitve 8. junij – 23. junij 2021*
Seznanitev kandidatov z uspehom na ZI  četrtek, 24. junij 2021
Jesenski izpitni rok
AVGUST 2021
Dejavnost Datum / obdobje
 Rok za prijavo k zaključnemu izpitu  petek, 11. julij 2021
Rok za oddajo izdelka oz. storitve (2. izpitna enota) torek, 15. julij 2021
Rok za pisno odjavo od zaključnega izpita četrtek, 19. avgust 2021
Slovenščina (pisni del)  torek, 24. avgust 2021
Slovenščina (ustni del)  četrtek, 26. avgust 2021
Zagovor izdelka oz. storitve  25. avgust – 9. september 2021*
Seznanitev kandidatov z uspehom na ZI  petek, 10. september 2021

* S točnim datumom in uro bodo kandidati posameznih programov seznanjeni naknadno.