Vir: https://www.smartslam.si/iziblog/wp-content/uploads/2015/09/apple-pencil.jpg; dostop: 12.6.2017

CDI Univerzum ob 60. obletnici obstoja

r a z p i s u j e  n a t e č a j:

C D I  U n i v e r z u m  –  m o j a  o d s k o č n a  d e s k a

K sodelovanju vabimo vse naše bivše udeležence izobraževanj. Ob 60. obletnici obstoja CDI Univerzuma, bomo veseli vaših zgodb, kako vam je pri nas pridobljeno znanje, omogočilo odskok naprej!

Pravila sodelovanja:

  1. Vsi avtorji zgodb, se z oddajo dela na natečaj strinjajo z morebitno objavo njihovega dela.
  2. Avtorji naj dela pošljejo do 17. 8. 2017 na naslov: CDI Univerzum, Grošljeva 4, 1000 Ljubljana.
  3. Dela, poslana na natečaj, pred objavo na naši spletni strani in zborniku ob 60. obletnici, ne smejo biti objavljena. Dolžina dela naj bo med 1000 in 1500 znakov s presledki vred.
  4. S prijavo na natečaj avtorji dovolijo organizatorju natečaja objavo imena in uporabo prijavljenega besedila na naši spletni strani, v zborniku ob 60. obletnici ter v naših poslovnih prostorih in se strinjajo, da se na CDI Univerzum prenesejo vse materialne avtorske pravice na avtorjevih besedilih, brez omejitev (krajevnih, časovnih in glede nadaljnjega prenosa). Pravice se na CDI Univerzum prenesejo neizključno (tj. avtor lahko avtorsko delo uporablja tudi sam oziroma pravice neizključno prenese na tretjo osebo).
  5. Izbor bo opravila tričlanska komisija, ki bo tudi podelila praktične nagrade najboljšim 10 zgodbam.
  6. Pritožba na izbor ni mogoča. Naročnik prejetih del (tako nagrajenih kot tudi nenagrajenih) ne bo vračal.
  7. Komisija bo svojo odločitev objavila 7. 9. 2017 na spletnih straneh CDI Univerzum. Avtorji nagrajenih kratkih zgodb pa bodo tudi pozvani, da prevzamejo nagrado.

Vljudno vabljeni, da nam zgodbe zaupate do 17.8.2017!