Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih (ISIO)

Svetovalno središče Ljubljana LUR – Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih (ISIO) 

Svetovalno središče Ljubljana LUR deluje že nekaj let v prostorih Centra za dopisno izobraževanje Univerzum, Grošljeva 4, Ljubljana.

sredisce_ISIO

Odraslim nudimo

Informiranje o:

  • možnostih izobraževanja za poklic, strokovno izpopolnjevanje ali za prosti čas,
  • vpisnih pogojih v različne programe, o možnostih prehajanja med programi,
  • načinih preverjanja znanja,
  • možnostih za nadaljnje izobraževanje,
  • učni pomoči,
  • trajanju izobraževanja.

Svetovanje pri:

  • odločanju za izbiro primernega izobraževanja,
  • načrtovanju in spremljanju izobraževanja,
  • premagovanju učnih in drugih težav, povezanih z izobraževanjem.

Vse storitve, ki jih nudimo občanom, so brezplačne in zaupne.

Kaj je ISIO?

Sodobno življenje zahteva, da si nenehno pridobivamo in spopolnjujemo znanje, da bi lahko polno in ustvarjalno delovali v osebnem, poklicnem in družbenem življenju. Eden izmed pogojev, da bomo vsi lahko izrabili pravico do učenja, je tudi ta, da imamo kakovostno informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih – ISIO.

Andragoški center Slovenija (ACS) je razvijal od leta 1999 do 2001 dejavnosti za ustanovitev svetovalnih središč za izobraževanje odraslih kot regijskih središč za podporo odraslim. Prvih pet središč je začelo delovati leta 2001. Danes deluje mreža 14 svetovalnih središč, ki pokriva območje cele Slovenije. Vseh 14 svetovalnih središč svetuje brezplačno in nudi zaupno informiranje in svetovanje vsem odraslim v lokalnem okolju.

Kontaktne osebe:

Albert Štrancar
tel.: 01 583 92 85

Mateja Vurnik
tel.: 01 583 92 86

Več informacij tudi na spletni strani Svetovalnega središča Ljubljana.

Dostopnost