Programi institucionalnega usposabljanja

 
 • Slepo tipkanje

  Opis seminarja V začetni fazi se boste seznanili s tipkovnico in osnovnimi prijemi. Od praktičnega urjenja različnih prijemov boste postopoma pričeli z vajami tipkanja besed in stavkov, dokler ne boste […]

   
 • Usposabljanje s področja ikt za delo s starejšimi

  Opis seminarja Vsebina seminarja 1. Modul: SOCIALNE VEŠČINE – 82 UR: Razvoj kompetenc metaučenja, osnove čustvene inteligence in asertivnosti, timsko delo, posebnosti projektnega dela, poslovni bonton, komunikacija s strankami 2. […]

   
 •  
 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost – most do izobrazbe

  Opis tečaja Mnogi odrasli po prekinitvi šolanja potrebujejo osvežitev znanja, če se želijo uspešno vključiti v nadaljevanje izobraževanja. Pomembne so tudi temeljne spretnosti, ki so povezane s pismenostjo. Usposabljanje je […]

   
 • Izdelovanje prostorskih risb – autocad 3d

  Opis seminarja Vsebina seminarja: Osnove 3D risanja z AutoCAD-om Risanje osnovnih polnih likov Risanje polnih likov z višanjem Risanje polnih likov z vrtenjem Obdelava polnih teles Risanje osnovnih plaščnih likov […]

   
 •  
 • Ruski jezik od I. do VI. stopnje

  Opis seminarja Seminar je namenjen osnovnemu spoznavanju z ruskim jezikom. Prednost dajemo uporabi aktivnega jezika in pridobivanju osnovnih jezikovnih spretnosti (razumevanje, govor, branje, pisanje). Udeleženci se bodo naučili osnov za […]

   
 • Zavarovalni zastopnik

  Opis seminarja Zavarovalni zastopnik je oseba, ki je na podlagi zaposlitve oziroma drugega pravnega razmerja z zavarovalnico pooblaščena za sklepanje zavarovalnih pogodb v imenu in za račun zavarovalnice. Cilj seminarja […]

   
 •  
 • Prodajna akademija

  Opis seminarja Udeleženci pridobijo znanje s področja trženja, marketinga in prodaje. Cilj seminarja je, da udeleženec spozna koristna, praktična in enostavna načela prodaje in marketinga, s katerimi bo sposoben dosegati […]

   
 • Tečaj nemščine kot priprava na zaposlitev v tujini – začetni tečaj

  Udeleženci pridobijo osnovna znanja nemškega jezika, ki so potrebna za sporazumevanje. Po končanem seminarju bo udeleženec znal uporabljati osnovno besedišče nemškega jezika. Na seminarju se bo naučil napisati kratek življenjepis […]

   
 •  
 • Tečaj nemščine kot priprava na zaposlitev v tujini – nadaljevalni tečaj

  Opis seminarja Seminar je namenjen poglobljenemu pridobivanju znanja nemškega jezika na področju besedišča, pisnega izražanja, slušnega razumevanja in razvijanja govornih sposobnosti. Vsebina seminarja Besedišče: pozdraviti, predstaviti sebe in druge; črkovati; […]