Programi strokovnega usposabljanja

 
 • Priprave na strokovni izpit iz upravnega postopka

  Opis priprav 30 -urni program priprav zajema vsebine, ki jih v svojih členih obravnavata Zakon o upravnem postopku in Zakon o upravnem sporu.

   
 • Prodajna akademija

  Opis seminarja Udeleženci pridobijo znanje s področja trženja, marketinga in prodaje. Cilj seminarja je, da udeleženec spozna koristna, praktična in enostavna načela prodaje in marketinga, s katerimi bo sposoben dosegati […]

   
 •  
 • Mediacija ali mirno reševanje sporov

  Opis delavnice Kaj je mediacija? Mediacija je postopek mirnega reševanja sporov, pri katerem sprte strani (partnerji v sporu ali medianti) ob pomoči strokovnjaka (mediatorke ali mediatorja) iščejo rešitev spora, ki […]

   
 • Retorika in komunikacijske veščine

  Opis delavnice Kaj je retorika? Retorika je disciplina, ki v različnih oblikah spremlja celotno človeško zgodovino. Je veščina uspešnega govornega prepričevanja in argumentiranja. Namen delavnice je udeležence seznaniti ne le […]

   
 •  
 • Slepo tipkanje

  Opis seminarja V začetni fazi se boste seznanili s tipkovnico in osnovnimi prijemi. Od praktičnega urjenja različnih prijemov boste postopoma pričeli z vajami tipkanja besed in stavkov, dokler ne boste […]

   
 • Zavarovalni zastopnik

  Opis seminarja Zavarovalni zastopnik je oseba, ki posreduje pri sklepanju zavarovalnih pogodb za eno ali več zavarovalnic. Njegova glavna naloga je, da za podjetje (zavod) ali posameznika poišče najoptimalnejšo rešitev […]

   
 •