Opis seminarja

Knjigovodja/knjigovodkinja vodi stroškovno knjigovodstvo, knjigovodstvo osnovnih sredstev, materialno, blagovno in finančno knjigovodstvo ter obračunava plače in ostale osebne prejemke.

Celotna izvedba NPK Knjigovodja/knjigovodkinja poteka v dveh delih. Prvi del predstavlja seminar, kjer lahko kandidati pridobijo ustrezna znanja in veščine za uspešno preverjanje. V drugem delu kandidat s pomočjo svetovalca pripravi portfolijo, ki ga nato nacionalna komisija ovrednoti in prizna v celoti ali pa kandidatu določi dodatne naloge za preverjanje. Ob zaključku preverjanja komisija izda javno listino – certifikat NPK, ki dokazuje usposobljenost za opravljanje poklica. Certifikat ima veljavo tako na nacionalni ravni kot tudi na ravni EU.

Vsebina seminarja

 • Seznanitev z zakonskimi predpisi iz računovodskega in davčnega področja
 • Naloge in kompetence knjigovodje
 • Vodenje knjigovodstev
 • Komunikacija s strankami in sodelavci
 • Varovanje in delovanje v skladu s predpisi o varovanju zdravja pri delu

Pogoji za pristop k pridobitvi certifikata

 • dokončana srednja poklicna izobrazba,
 • praktično znanje in zagovor

Trajanje seminarja

 • trajanje usposabljanja: 70 ur
 • datum izvedbe: 12. 10. 2022 ( število mest je omejenih)

Okvirni datumi certificiranja:

 • Pregled map: /
 • Preverjanje: /

Prijave zbiramo do 7. 10. 2022.

Cena seminarja:

732,00z DDV

Ugodnosti:

 • možnost plačila na 3 obroke
 • ob enkratnem plačilu dobite 5-odstotni popust 
 • brezposelni dobite ob predložitvi potrdila iz evidence brezposelnih oseb, ki ga izda Zavod RS za zaposlovanje , 10-odstotni popust.

Prijava in informacije

Katalog znanj in spretnosti za NPK Knjigovodja/knjigovodkinja