KOLEDAR ZAKLJUČNIH IZPITOV V ŠOLSKEM LETU 2018/19

Zimski izpitni rok
FEBRUAR 2019
Dejavnost Datum / obdobje
Rok za prijavno k zaključnemu izpitu petek, 11. januar 2019
Rok za pisno odjavo od zaključnega izpita ponedeljek, 4. februar 2019
Slovenščina (pisni del) ponedeljek, 11. februar 2019
Slovenščina (ustni del) sreda, 13. februar 2019
Zagovor izdelka oz. storitve 12. februar – 20. februarja 2019*
Seznanitev kandidatov z uspehom na ZI petek, 22. februar 2019

 

 

Spomladanski izpitni rok
JUNIJ 2019
Dejavnost Datum / obdobje
Rok za prijavo k zaključnemu izpitu ponedeljek, 6. maj 2019
Rok za pisno odjavo od zaklučnega izpita sreda, 29. maj 2019
Priprave na zaključni izpit (slovenščina) 20. maj – 28. maj 2019*
Slovenščina (pisni del) sreda, 5. junij 2019
Slovenščina (ustni del) petek, 7. junij 2019
Zagovor izdelka oz. storitve 6. junij – 14. junij 2019*
Seznanitev kandidatov z uspehom na ZI sreda, 19. junij 2019

 

 

Jesenski izpitni rok
AVGUST 2019
Dejavnost Datum / obdobje
Rok za prijavo k zaključnemu izpitu petek, 12. julij 2019
Rok za pisno odjavo od zaklučnega izpita ponedeljek, 19. avgust 2019
Slovenščina (pisni del) ponedeljek, 26. avgust 2019
Slovenščina (ustni del) sreda, 28. avgust 2019
Zagovor izdelka oz. storitve 27. avgust – 6. september 2019*
Seznanitev kandidatov z uspehom na ZI sreda, 11. september 2019

 

* S točnim datumom in uro bodo kandidati posameznih programov seznanjeni naknadno.