COMPETENT TO DO

“Izvedba tega projekta je bila financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je bila izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.”

Naslov projekta:

The transfer of competences for tutors to achieve business (vocational) and social competences of female prisoners and ex-offenders

Program:

Vseživljenjsko učenje

Podprogram:

Leonardo da Vinci prenos inovacij

Akronim: COMPETENT TO DO

Opis projekta:

Za projekt smo se odločili, ker je bilo trenutno stanje na področju tutorstva in posledično izobraževanja žensk na prestajanju kazni zapora v zavodu za prestajanje kazni Ig na bistveno drugačni osnovi, kot je to že bila ustaljena praksa v zavodih za prestajanje kazni zapora, ki so bili namenjeni moški populaciji. Tako kvantitativno (po izboru različnih programov), kakor tudi kvalitativno delo z zaprtimi osebami v ženskem zaporu Ig odstopa od praks v ostalih zavodih za prestajanje kazni zapora (zapori za moško populacijo).

Je pa bila značilnost tovrstnega dela tako v Sloveniji (kakor tudi v Litvi), da prihajajo učitelji v zavode za prestajanje kazni zapora iz različnih okolij (osnovna šola, srednja šola, izobraževanje odraslih, …) in nimajo ustreznih znanj za delo s tovrstnimi ciljnimi skupinami, še posebej pa ne za prepoznavanje specifičnih potreb žensk na prestajanju kazni zapora glede na specifiko okolja, v katerem se le-te nahajajo.

Namen projekta je bil prenos dobrih praks izobraževanja iz Nemčije v Slovenijo in Litvo (kasneje posredno tudi na Hrvaško), konkretno iz organizacije FCZB (Frauen Computer Centrum Berlin), v kateri so imele več desetletne izkušnje z delom z ženskami na prestajanju kazni zapora s kvalificiranimi trenerji in tutorji za izvajanje izobraževanj.

Poleg usposobitve tutorjev za delo z ženskami na prestajanju kazni zapora je bil eden glavnih namenov projekta motivacija žensk na prestajanju kazni zapora in po prestani kazni za pridobitev poklicnih in socialnih veščin za uspešnejše nadaljnje izobraževanje, lažji vstop na trg dela in izboljšanje možnosti samozaposlitve.

V okviru pilotnih izvedb se bile izbrane udeleženke, katere so prestajale kazen zapora v zavodu na Igu usposobilo in izobrazilo s splošnimi podjetniškimi in socialnimi kompetencami za njihovo lažje vključevanje v nadaljnje izobraževanje in lažjo reintegracijo na trg dela po prestani kazni zapora.

Nosilec projekta:

CDI Univerzum

Partnerji:
  • Mit – Zavod za širšo družbeno sprejemljivost in sprejetost (Slovenija),
  • FrauenComputerZentrumBerlin e.V. (Nemčija),
  • Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje ¨Nikola Šubić Zrinski¨ (Hrvaška),
  • VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras (Litva),
  • Center Spirala (Slovenija),
 logo MiT logo_center spirala

 

Logotip_zispb 362_logo_NZ_eng_300dpi
Tihi partnerji:
  • Zavod za prestajanje kazni zapora Ig (Slovenija),
  • Panevėžio suaugusiųjų mokykla (Litva),
  • Zavod RS za zaposlovanje (Slovenija).

Več o projektu

Dostopnost