DATUMI PISNIH IZPITOV IN OBDOBJE USTNIH IZPITOV OZIROMA IZPITNIH NASTOPOV V POSAMEZNEM IZPITNEM ROKU SPLOŠNE MATURE 2019

Koledar splošne mature

Spomladanski izpitni rok splošne mature 2019
 • 15. november 2018
  Rok za oddajo predprijave
 • 30. marec 2019
  Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli
 • 16. april 2019
  Rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli
 • 29. april 2019
  Rok za spremembo prijave (zamenjava izbirnega predmeta ali ravni zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode)
 • 14. maj 2019
  Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita
 • 19. maj 2019
  Zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov
 • 25. maj 2019
  Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo
 • od 09 do 23. maja 2019
  Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu
 • 16.maj 2019
  Glasbeni stavek – Izpitna pola A
Pisni izpiti
 • 7. maj 2019
  Slovenščina ali italijanščina kot materinščina ali madžarščina kot materinščina; I. del (izpitna pola 1 – šolski esej)
 • 29. maj 2019
  Slovenščina ali italijanščina kot materinščina ali madžarščina kot materinščina; II. del (izpitna pola 2)
 • 30. maj 2019
  Filozofija, psihologija, sociologija
 • 31. maj 2019
  Biologija
 • 3. junij 2019
  Geografija
 • 1. junij 2019
  Angleščina
 • 4. junij 2019
  mehanika, elektrotehnika, računalništvo, biotehnologija, ekonomija, materiali, likovna teorija, glasba, sodobni ples, teorija in zgodovina drame in gledališče
 • 5. junij 2019
  Umetnostna zgodovina
 • 6. junij 2019
  Nemščina, Francoščina**
 • 7. junij 2019
  Zgodovina
 • 8. junij 2019
  Matematika
 • 10. junij 2019
  Kemija
 • 11. junij 2019
  Ruščina, latinščina, grščina
 • 12. junij 2019
  Italijanščina, drugi jeziki na NMO (slovenščina v Prekmurju, slovenščina v Slovenski Istri, madžarščina v Prekmurju ali italijanščina v Slovenski Istri), informatika, francoščina**
 • 13. junij 2018
  španščina, francoščina
 • 14. junij 2019
  Fizika
Ustni izpiti mature od 13. do vključno 22. junija 2019*

*OPOMBA: V skladu z Okvirnim koledarjem splošne in poklicne mature lahko šola le izjemoma organizira ustne izpite 1. junija in 8. junija 2019.

 • 11. julij 2019
  Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
 • 14. julij 2019
  Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo
 • Od 17. do 26. julija 2019
  Vpogledi v izpitno dokumentacijo

 

Jesenski izpitni rok 2018
 • 12. julij 2019
  Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli
 • 14. avgust 2019
  Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
 • 20. avgust 2019
  Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli.
Pisni izpit
 • 24. avgust 2019
  Slovenščina ali italijanščina kot materinščina ali madžarščin kot materinščina; I. in II. del (izpitna pola 1 – šolski esej, izpitna pola 2)
 • 26. avgust 2019
  Matematika
 • 27. avgust 2019*
  Tuji jeziki in izbirni predmeti
 • 28. avgust 2019*
  Tuji jeziki in izbirni predmeti
 • 29. avgust 2019*
  Tuji jeziki in izbirni predmeti
 • 30. avgust 2019
  Glasbeni stavek – izpitna pola A
 • 31. avgust 2019*
  Tuji jeziki in izbirni predmeti

* OPOMBA: Kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli.

 • 30. avgust in 2. september 2019
  Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu
Praktični del izpita

Šola v skladu s pravili pripravi in objavi načrt izvedbe praktičnega dela izpita

 • 4. september 2019
  Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita
Ustni izpiti od 24. avgusta do vključno 4. septembra 2019
 • 17. september 2019
  Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
 • 20. september 2019
  Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo
 • Od 23. do 30. septembra 2019
  Vpogledi v izpitno dokumentacijo
Drugi datumi
 • 3. oktober 2018 in 5. februar 2019
  Objava tematskih sklopov v skladu z MIK SM 2020
 • 14. januar 2020
  Zadnji rok za oddajo vloge za vračanje izpitne dokumentacije kandidatu splošne mature 2018

 

Dodatne informacije:

Irena Natek

317_e_mail: irena.natek@cdi-univerzum.si

318_tel: 01/583 92 90

: vsako sredo, od 11:00 – 12:00, v sobi 28

Kje nas najdete