Izobraževanje

Izobraževanje odraslih ima v Sloveniji dolgo tradicijo. Umeščeno je v sistem izobraževanja in v zavest družbe. Skozi zgodovino je to področje doživljalo svoje vzpone in padce, vendar je bilo ves čas prisotno in je oblikovalo družbeno resničnost.
Področje ureja Zakon o izobraževanju odraslih (UL 110/2006, uradno prečiščeno besedilo), ki je bil dobra podlaga za razvojni vzpon tega področja.

Za Slovenijo, ki je članica Evropske unije od leta 2004, so značilne podobne razvojne spremembe in izzivi kot za večino drugih držav članic. Leta 2004 je bil v Parlamentu sprejet nacionalni program izobraževanja odraslih pod naslovom Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji do leta 2010 (ReNPIO). V letu 2010 se je Resolucija iztekla.
Za novo obdobje do leta 2015 si je Slovenija postavila ključne cilje glede na strategijo izobraževanja in vseživljenjskega učenja v Evropski uniji, ki je zajeta v splošnem cilju – povečati stopnjo udeležbe v procesu izobraževanja odraslih. Izobraževanje odraslih tako postaja nepogrešljiv sestavni del človekovega življenja in dela, je človekova stalna pravica in obveznost oz. razvojna nujnost.
Dostopnost