Spoštovani udeleženci,

v aprilu in v začetku maja 2020 smo zaradi ukrepov povezanih s koronavirusom izvajali izobraževanje na daljavo. Z 18. 5. 2020 bomo pričeli z izvedbo predavanj v živo samo za osnovno šolo za odrasle ter za priprave na zaključni izpit, poklicno maturo ter splošno maturo. V urniku (v IUM-u) je za predavanja v živo zapisana lokacija: številka učilnice. Vse ostale izobraževalne aktivnosti, predavanja ter izpit, bodo potekali na daljavo kot doslej. Obvestilo glede posebnosti zaključevanja izobraževanja ter glede izvedbe zaključnih izpitov, poklicne ter splošne mature bomo udeležencem, ki bodo v spomladanskem roku opravljali zaključni izpit, poklicno in splošno maturo, poslali naknadno.

Od 18. 5. 2020 dalje smo vam ponovno na voljo v pisarni za splošne informacije, v tajništvu šole ter organizatorke izobraževanja (po telefonu in osebno ‒ po predhodnem dogovoru), prav tako se pričenja učna pomoč iz matematike, odprla se bosta Središče za samostojno učenje ter svetovalna dejavnost. Kontaktne podatke najdete spodaj v celotnih navodilih. Ob obisku naše ustanove upoštevajte spodnja navodila. S seboj prinesite masko in izpolnjeno izjavo (Priloga 1).

Celotna navodila s prilogo 1 so dostopna tukaj, spodaj so kratka navodila:

Navodila udeležencem izobraževanja za udeležbo predavanjih, izpitih, na pripravah, na zaključnih izpitih, poklicni  in splošni maturi ter uporabi drugih storitev CDI Univerzum, v času ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19  

  • predavanja/izpite/druge storitve obiskujte zdravi (brez znakov akutne okužbe dihal),
  • če imate zdravstvene omejitve ali je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, vam odsvetujemo obisk predavanj/izpitov v živo ter drugih storitev, Seznam zdravstvenih omejitev je dostopen v Prilogi 1, 2, stran 22, dostopen tukaj,
  • bodite točni, vstopajte in izstopajte  posamično, pred ustanovo, na hodniku, v učilnicah ter drugih prostorih upoštevajte razdaljo 1,5, – 2 metra, ne zadržujte se na hodniku ali pred ustanovo,
  • ob vstopu si razkužite roke in nadenite masko, ob odhodu si razkužite roke,
  • v učilnici ni potrebna uporaba mask, razen pri razdeljevanju/pobiranju gradiva, masko nosite pri vstopanju v druge prostore (sanitarije, prostori informacijske pisarne, tajništvo ter pisarne organizatork in direktorja) ter pri uporabi drugih storitev (učna pomoč, Središče za samostojno učenje, svetovalna dejavnost), uporabljate mize in stole, ki so označeni za uporabo,
  • ob prvem obisku CDI Univerzum prinesite izpolnjeno Izjavo  udeleženca/staršev ali skrbnika udeleženca*  izobraževanja odraslih  pred vstopom v Center za dopisno izobraževanje Univerzum, ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19  (glej prilogo 1), na izjavo zapišite datum vstopa v prostore CDI Univerzum, potrjeno izjavo shranite (skenirano, fotografijo ali fotokopijo) in jo ob vsakem naslednjem obisku prinesite s seboj,
  • zaradi pogostega prezračevanja s seboj prinesite dodatna oblačila.
  • če zbolite z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, se napotite domov (ne uporabljajte javnega prevoza), pokličite zdravnika. Če je pri vas potrjena okužba COVID-19, obvestite tudi CDI Univerzum.
  • priporočamo vam, da omejite stike s starejšimi (npr. s starimi starši) in osebami s pridruženimi kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj ogroženi za težek potek bolezni.