Službe se veselim, saj tam nekaj za svoje zdravje naredim

Skupni_logotip_TPK_CDI_MIZS_EU

Zarnica1Področje: splošne kompetence, zdravje na delovnem mestu.

Trajanje v urah ter po izvedbi: 50 ur, 10 x 5 ur ali po dogovoru.

Ciljne skupine in potrebna predhodna znanja: zaposleni v organizacijah, nižje izobraženi (manj kot štiriletna srednja šola oziroma ISCED 1-2), starejši od 45 let, predhodna znanja niso potrebna.

Izvedbe: 1 skupina v 2016, 2 skupini v 2017 in 2 skupini v 2018.

Cilji Vsebine in izvedba Pridobljene kompetence
Udeleženec/-ka:

 • ugotovi lastne vrednote življenja in naredi svojo vrednostno lestvico,
 • spozna povezavo med kakovostjo življenja in zdravjem,
 • vključi nova znanja in veščine, ki jih je pridobil/-a na delavnici, v svoje vsakodnevno delovno oz. osebno življenje.
 1. Prepoznavanje stresa: učinki stresa na telo, obvladovanje stresa, spoznavanje teoretičnih in praktičnih vsebin
 2. Z gibanjem in telesno vadbo do boljšega zdravja
 3. Prehrana – naše zdravilo (prehrana doma in na delovnem mestu)
 4. Preprečevanje uporabe psihoaktivnih snovi – prepovedana uporaba na delovnem mestu
 5. Kako najti pravo informacijo na spletu za več zdravja?
 6. Preventiva – ključ do ohranitve zdravja, zgodnje odkrivanje raka: 12 ukrepov za zgodnje preprečevanje raka, predstavitev programov SVIT, DORA, ZORA

Izvedba: teoretično in praktično.

 • Pridobi novo znanje in veščine glede zdravega načina življenja, ki ga uporabi v delovnem in osebnem okolju,
 • prepozna stresne dejavnike in motnje v duševnem zdravju,
 • na ustrezen način rešuje stresna stanja in motnje v duševnem zdravju,
 • pridobi komunikacijske spretnosti za izražanja mnenj, občutkov in potreb,
 • s pomočjo IKT tehnologije pridobi kvalitetne vire informacij in nova znanja,
 • znanja na področju duševnega zdravja, ergonomije, prehrane, zdravega življenjskega sloga in preventivnih samopregledov prepozna kot ključne dejavnike za ohranjanja zdravja in dviga kvalitete življenja.

Zarniaca_lezeca

Vse aktivnosti so brezplačne.

Kontaktna oseba:

Noga_besedilo

Dostopnost