Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Beremo in pišemo skupaj (UŽU – BIPS)

Skupni_logotip_TPK_CDI_MIZS_EU

Področje: program za dvig izobraženosti in pismenosti.

Trajanje v urah ter po izvedbi: 75 ur.

Ciljne skupine in potrebna predhodna znanja: zaposleni v organizacijah, nižje izobraženi (manj kot štiriletna srednja šola oziroma ISCED 1-2), starejši od 45 let, starši in otroci 1. triade osnovne šole.

Izvedbe: 1 skupina v 2016, 1 skupina v 2017 in 1 skupina v 2018.

Cilji Vsebine in izvedba Pridobljene kompetence
Udeleženci:

  • razvijajo temeljne spretnosti na ravni, ki ustreza potrebam staršev v vsakdanjem življenju in za pomoč otroku pri opismenjevanju,
  • spoznajo učinkovitejše metode učenja za delo z otroki,
  • obnovijo znanje ter se poučijo o novih stvareh,
  • znajo otrokom podariti svoj čas, se učiti od njih, jih opazovati, doživljati njihovo rast in razvoj.
  1. Temeljno znanje in spretnosti: obnavljanje in pridobivanje temeljnih spretnosti, povezanih s pismenostjo, usposabljanje za iskanje, izbiro in rabo informacij, spoznavanje učnih metod za razvijanje temeljnih spretnosti pri otrocih, temeljno računalniško opismenjevanje in usposabljanje za uporabo informacijske tehnologije
  2. Socialne spretnosti: usmerjanje vseh družinskih članov v skupne dejavnosti, ki razvijajo bralno kulturo, pridobivanje dobrih izkušenj z učenjem
  3. Vseživljenjsko učenje: ugotavljanje vlog odraslih v družini in v družbi, lastnih vrednot in sprejemanje drugačnosti, spoznavanje pravic in obveznosti staršev
  4. Aktivno državljanstvo

 

  • Zajemajo pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti, socialnih spretnosti, usposabljanje za vseživljenjsko učenje in aktivno državljanstvo,
  • starši bodo po zaključenem programu bolje opremljeni s temeljnimi spretnostmi na ravni, ki ustrezajo njihovim potrebam v vsakdanjem življenju, predvsem pa bodo lažje nudili pomoč svojemu otroku pri učenju.

Zarniaca_lezeca

Vse aktivnosti so brezplačne.Mozgani_z_zrnico

Kontaktna oseba:

Noga_besedilo

Dostopnost