Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moje delovno mesto (UŽU – MDM)

Skupni_logotip_TPK_CDI_MIZS_EU

Področje: program za dvig izobraženosti in pismenosti.Zarniaca_lezeca

Trajanje v urah ter po izvedbi: 300 ur.

Ciljne skupine in potrebna predhodna znanja: zaposleni v organizacijah, nižje izobraženi (manj kot štiriletna srednja šola oziroma ISCED 1-2), starejši od 45 let.

Izvedbe: 1 skupina v 2018.

Cilji Vsebine in izvedba Pridobljene kompetence
 • Razvijanje temeljnih zmožnosti za kakovostno opravljanje dela,
 • ustvarjanje pogojev za ohranjanje in zviševanje ravni temeljnih zmožnosti na delovnem mestu,
 • spodbujanje za zviševanje izobrazbene ravni in
 • ustvarjanje pogojev za osebnostni razvoj.

Pred začetkom izvajanja programa se v sodelovanju z vodstvom podjetja, kadrovsko službo oz. sindikatom pripravi izvedbeni kurikulum. Program sooblikujejo tudi udeleženci glede na opravljen osebni razgovor pred začetkom izobraževanja.

Določene teme programa:

 1. Sporazumevalne zmožnosti v slovenskem in tujem jeziku
 2. Računanje
 3. Informacijsko-komunikacijska tehnologija
 4. Aktivno državljanstvo
 5. Medosebni odnosi
 6. Učim se učiti
 7. Človek, okolje, znanost in tehnologija
 • Razvoj in izpopolnjevanje temeljnih zmožnosti za samostojno opravljanje delovnih nalog in zahtev, ki jih prinaša razvoj dela (razvoj tehnologije, organizacijske spremembe, poslovne spremembe),
 • ustvarjalno opravljanje dela,
 • poklicni in osebnostni razvoj,
 • zviševanje izobrazbene ravni,
 • prepoznavanje in razvijanje podjetniških idej,
 • izbira poslovnih zamisli,
 • priprava poslovnega načrta,
 • predstavitev poslovnega načrta.

Mozgani_z_zrnicoVse aktivnosti so brezplačne.

Kontaktna oseba:

Noga_besedilo

Dostopnost