Razpisujemo usposabljanje za NPK Knjigovodja (100 ur) in za NPK Računovodja (130 ur). Po usposabljanju sledi izpit za pridobitev certifikata NPK knjigovodja in NPK računovodja.

Vstopni pogoji, za vključitev v izobraževanje je pri :

  • NPK Knjigovodja – končana najmanj srednja poklicna šola
  • NPK Računovodja – končana najmanj srednja strokovna ali splošna šola

Na začetku leta 2022 načrtujemo izobraževanje za obe skupini hkrati, saj imata oba programa skupni del 100 ur teorije, ki pa jo pri NPK Računovodja še nadgradite s 30 urami (finančni izkazi, bilance stanja…)

Izobraževanje se bo začel 10. januarja 2022, ki bo potekalo v popoldanskem času med 16:00 – 20:15 (5 šolskih ur/srečanje), 2 krat tedensko v prostorih CDI Univerzum, Grošljeva 4, Ljubljana oziroma na daljavo.

Cena izobraževanja je še vedno nespremenjena in sicer:

  • NPK Knjigovodja – 732,00€
  • NPK Računovodja – 884,50€

Ugodnosti:

  • znesek izobraževanja lahko poravnate v enem obroku vam ponudimo 5% popust,
  • obročno odplačevanje in sicer razdelite znesek na 3 obroke. Ob prijavi: 350,50 €, ostala 2 obroka po 267,00 €.
  • brezposelni dobite ob predložitvi potrdila iz evidence brezposelnih oseb, ki ga izda Zavod RS za zaposlovanje, 10-odstotni popust.

Preberite vsebino usposabljanja in se prijavite na usposabljanje.

PRIJAVNICA

 

Dodatne informacije dobite pri:

Mojca Sikošek Penko

317_e_mail mojca.sikosek@cdi-univerzum.si
318_tel 01 /583 92 89
Na usposabljanje se lahko prijavite na spletna prijava

Kje nas najdete