Oblikovalec/oblikovalka spletnih strani zna pripravljati in izdelovati predloge elementov spletne strani skladno z vsebino, s tehniškimi postopki in cilji projekta: grafični koncept spletne strani, dinamični ali filmski elementi, animacije, zvočna oprema, oblikovanje teksta …

Sodeluje pri določanju strukture spletnih strani (hierarhija, velikost strani, povezave …), pripravlja predloge in zagotavlja pogoje za uspešne načine komunikacije z uporabniki spletnih strani (e-mail, diskusijska skupina), naroča in sooblikuje sistematiko za urejeno zgradbo in strukturo spletnih strani, pripravlja predloge za uporabo spletnih strani na različnih napravah (mobilni telefoni, tablični računalniki …), pozna osnove grafičnega oblikovanja in sodobna spletna orodja in postopke za pripravo spletnih predlog.

Veliko sodeluje z naročniki, saj njim mora zagotavljati rešitev spletne strani s pričakovanji in spremlja nastajanje spletne strani in zagotavlja zgodnje uvajanje sprememb po njihovi želji.

Pogoji:

Predhodno izdelan grafični koncept vsaj dveh spletnih strani, posredovan na ustreznem pomnilniškem mediju (CD, DVD, USB-ključ) s spremljajočo dokumentacijo (zapis izhodišč, načrt vsebinske strukture, arhitektura uporabniškega vmesnika – žični modeli, opis rezultata in posameznih elementov ter utemeljitev izvedenih rešitev).

Način preverjanja strokovnih znanj in spretnosti:

Kandidat v praktični nalogi dokaže obvladovanje orodij za grafično obdelavo materialov za spletne strani in/ali orodij za oblikovanje spletnih strani ter obvladovanje dela z obstoječimi spletnimi stranmi (ocena, grafična izboljšava, vključevanje elementov).
Ustni zagovor obsega predstavitev in obrazložitev predloženih spletnih strani in praktične naloge ter odprta tematska vprašanja, ob katerih kandidat dokaže poznavanje in razumevanje strokovnih vsebin.
Po presoji komisije je kandidat lahko oproščen opravljanja praktične naloge.

Trajanje seminarja

Trajanje usposabljanja: 100 ur.

Cena seminarja:  

550,00z DDV

Ugodnosti:

  • možnost plačila na 3 obroke
  • ob enkratnem plačilu dobite 5 % popust 
  • brezposelne osebe ob predložitvi potrdila iz Zavod RS za zaposlovanje  dobijo 10% popust

Prijava in informacije