Sporočilo iz Državnega izpitnega centra vsem maturantom splošne in poklicne mature se nahaja na povezavi.