Vpišite se v izobraževalni program
BOLNIČAR-NEGOVALEC in si pridobite poklic, ki je eden od bolj iskanih na trgu dela

Predstavljamo vam izobraževalni program za poklic bolničar-negovalec, ki je trenutno eden najbolj iskanih poklicev na trgu dela. O poklicu in delu bolničarjev-negovalcev smo se pogovarjali z mag. Simonom Strgarjem, direktorjem Doma starejših občanov Ljubljana-Šiška. 

1. Kakšne so vaše izkušnje s pridobivanjem kadra na področju nege in socialne oskrbe starejših?

Na trgu pridobimo medicinske sestre lažje, je pa velika težava pri profilu bolničar-negovalec. Za ta poklic je premalo izobraženega kadra, problem je tudi v nekonkurenčnem plačilu v primerjavi z gospodarstvom.

2. Katere osebne lastnosti in znanja mora kandidat imeti za opravljanje tega poklica?

Osnovne lastnosti, ki jih mora imeti oseba, ki dela z ljudmi, so predvsem empatičnost, altruizem, zaupanja vredna oseba, umirjenost in pozitivna naravnanost, imeti mora tudi dovolj znanja, da lahko v okviru svojih kompetenc deluje suvereno. Vsekakor je prvi pogoj za dobro opravljanje takega poklica odločitev, da si oseba želi pomagati drugim. Samo potreba po službi v naših poklicih ni dovolj.

3. Kakšne so perspektive zaposlovanja kandidatov, ki se pri nas usposobijo za poklic bolničar-negovalec in kje vse se lahko zaposlijo?

Glede na smernice Evropske unije in v skladu z Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva do leta 2020 bodo potrebe po tem poklicu naraščale. Dogaja se deinstitucionalizacija s tem, da se želi storitve oskrbe pripeljati uporabniku na njegov dom in bližnjo okolico. Potrebovali bomo precej podpornih služb in usposobljenih zaposlenih z ustreznimi znanji in bolničar-negovalec je zagotovo eden izmed njih.