Opis delavnice

Delavnica je namenjena poslovni konverzaciji, ki jo potrebujete v poslovnem svetu. Oblike in metode dela so zato prilagojene tem zahtevam. Z osvojenim znanjem poslovne konverzacije se boste lažje sporazumevali.

Vsebina delavnice

Osvojili boste osnovno poslovno sporazumevanje v angleščini. Razvijali boste razumevanje prebranih besedil in poslušanih zvočnih posnetkov. Seznanili se boste z besediščem, povezanim s temami iz poslovnega življenja ter z osnovami slovničnih struktur. Vsebine delavnice se povezujejo s poslovno korespondenco.

Trajanje delavnice

Delavnica se izvaja 20 ur. 

Cena delavnice:  

110,00z DDV

Prijava in informacije