MATURITETNI KOLEDAR ZAHTEVA OD KANDIDATA:
Točnost oddajanja prijav, odjav, izpolnjevanje pogojev: datumi, ki so navedeni v koledarju, so zavezujoči za nas in za vas, kar pomeni, da jih ne smete zamuditi.
Oddajanje prijav, odjav, sem. nalog, terenskih vaj: na CDI Univerzum, osebno, v tajništvu šole.

Maturitetni koledar 2016_17 

OKTOBER 2016

      Uvodni sestanek za kandidate, ki se bodo vključili k pripravam za maturo.
Pričetek priprav na maturo.

 

NOVEMBER 2016

Do 8.11.2016              Prijava kandidatov za določen naslov seminarske naloge za spomladanski in jesenski del mature na šoli iz kataloga (pri mentorici);
Od 14.11.– 25.11 2016 Rok za spremembo naslova seminarske naloge (pri mentorici)
do 15.11. 2016 Rok za oddajo predprijav (izpolnite obrazec predprijava k maturi) k maturi in k izpitu iz posameznega maturitetnega predmeta, ) na šoli. Prijavite se samo osebno v tajništvu gimnazije (soba 26) ali pri tajniku ŠMK SM (soba 28,2. nad). To je hkrati tudi prijava na predmaturitetni preizkus, ki bo v marcu 2017. Kandidati oddajo tudi prilogo k predprijavi k maturi za predmet glasba. Rok za prijavo kandidatov s posebnimi potrebami k prilagojenim maturitetnim izpitom.

 

DECEMBER 2016

 

JANUAR 2017

Natančen datum v urniku in v obvestilih v spletni učilnici, informacije o splošni maturi             Prva obvezna konzultacija za seminarsko nalogo iz PSI in SOC, oddaja dispozicije seminarske naloge mentorju/mentorici

 

FEBRUAR 2017

13.2. – 14.2. 2017                       Informativna dneva za vpis na visokošolske zavode

 

MAREC 2017

Natančen datum v Razpisih Rok za oddajo 1. prijave za vpis na višje in visokošolske zavode
Od 1.3. do 31. 3. 2017 Izvedba ostalih neobveznih predmaturitetnih preizkusov (obvestilo naknadno)

Natančen datum v urniku in v obvestilih v spletni učilnici,

informacije o splošni maturi

Druga obvezna konzultacija za seminarsko nalogo iz PSI in SOC, oddaja delovne verzije seminarske naloge mentorju/mentorici
Do 28.3.2017 samo do 10. ure! Rok za prijavo kandidatov k maturi in k izpitu iz posameznega maturitetnega predmeta za spomladanski rok na šoli ( izpolniti obrazec Prijava na maturo, Prijava k izpitu). Prijavite se samo osebno v tajništvu gimnazije (soba 26) ali pri tajnici ŠMK SM (soba 28, 2.nad.).
Natančen datum v urniku in v obvestilih v spletni učilnici, informacije o splošni maturi Interni del iz zgodovine – za spomladanski in jesenski rok mature 2017

 

APRIL 2017

Natančen datum v urniku in v obvestilih v spletni učilnici, informacije o splošni maturi
Do 18. 4. 2017 Rok za oddajo seminarskih nalog, laboratorijskih vaj , poročil in terenskih vaj na šoli.

 

MAJ 2017

4. 5. 2017               Slovenščina, I. del (izpitna pola 1 – esej), pisno
15. 5. 2017   Seznanitev kandidatov s točkami seminarskih, terenskih, laboratorijskih vaj in internega dela na šoli
 23. 5. 2017   Rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje mature in izpita iz posameznega maturitetnega predmeta v spomladanskem delu mature na šoli.
Rok za pisno odjavo- izpolniti obrazec odjava od mature na šoli! (OSEBNO)
 27. 5. 2017    Angleščina, pisno
 29. 5. 2017    Slovenščina, II. del ( izpitna pola 2)
 30. 5. 2017    Filozofija, psihologija, sociologija, pisno
 31. 5. 2017                          Kemija, pisno

 

JUNIJ 2017

1. 6. 2017             Umetnostna zgodovina, ekonomija, likovna teorija, glasba, sodobni ples, mehanika, elektrotehnika, računalništvo, biotehnologija, informatika, materiali, teorija in zgodovina drame in gledališče
2. 6. 2017             Biologija, pisno
3. 6. 2017             Matematika, pisno
5. 6. 2017             Nemščina, pisno
6. 6. 2017             Geografija, pisno
7. 6. 2017              Ruščina, latinščina, grščina, pisno
8. 6. 2017              Zgodovina, pisno
9. 6. 2017              Fizika, pisno
10. 6. 2017              Italijanščina, pisno
12. 6. 2017              Španščina, pisno
10.6., 3.6., 27.5. 2017              Ustni izpiti – v skladu s šolskim koledarjem, le izjemoma
Od 14. 6. do vključno 22.6.2017              Ustni izpiti

 

JULIJ 2017 –  JESENSKI ROK 2017

do 3. 7. 2017 Prijava na jesenski rok mature (za kandidate, ki niso opravljali mature v spomladanskem roku 2017), prijavite se osebno v tajništvu šole.
10. 7. 2017 Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi na šoli in na spletnih straneh RIC-a.
Do 11. 7. 2017 Zadnji rok za prijavo kandidatov na jesenski rok mature 2017 in k izpitu iz posameznega maturitetnega predmeta v jesenskem roku na šoli. (Izpolnite obrazec Prijava na maturo, Prijava k izpitu). Prijavite se samo osebno v tajništvu gimnazije (soba 26) ali pri tajnici ŠMK SM (soba 28, 2. nad);
Do 13. 7. 2017 Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo, vlogo pošljite na RIC
Od 14. 7. 2017 do
27. 7. 2017                                                                                
Vpogledi v izpitno dokumentacijo na RIC

AVGUST 2017 – JESENSKI ROK 2017

14. 8. 2017         Zadnji rok za oddajo prijave na maturo iz opravičljivih razlogov na jesenski del mature na šoli
20. 8. 2017 Rok za predložitev DOKAZIL o izpolnjevanju pogojev za opravljanje mature in izpita iz posameznega maturitetnega predmeta v jesenskem roku NA ŠOLI. Rok za pisno ODJAVO (izpolniti obrazec odjava od mature) na šoli! (OSEBNO).
Rok za oddajo seminarskih nalog in vaj na šoli za jesenski rok!
24. 8. 2017 Slovenščina –(I. in II. izpitna pola),pisno, ustni izpiti
25. 8. 2017 Matematika – pisno
26. 8. 2017 Tuji jeziki in izbirni predmeti, ustni izpiti
27. 8. 2017 Tuji jeziki in izbirni predmeti, ustni izpiti
28. 8. 2017 Tuji jeziki in izbirni predmeti, ustni izpiti
29. 8. 2017 Tuji jeziki in izbirni predmeti, ustni izpiti
30. 8. 2017 Tuji jeziki in izbirni predmeti, ustni izpiti
31. 8. 2017   Glasbeni stavek- Izpitna pola A
Od 24.8. do vključno 4.9.2017                     Ustni izpiti

 

SEPTEMBER 2017

4. 9. 2017         Seznanitev kandidatov s točkami seminarskih, terenskih in laboratorijskih vaj na šoli
15. 9. 2017 Seznanitev kandidatov z uspehom pri maturi na šoli in objava rezultatov mature na spletni strani RIC-a.
Do 18.9.2017 Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na RIC-u.
Od 21.9. – 28.9.2017              Vpogledi v izpitno dokumentacijo