Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018-2022

Skupni_logotip_TPK_CDI_MIZS_EU
Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018-2022 osrednjeslovenska regija

TRAJANJE PROJEKTA: 14. 9. 2018 – 31. 10. 2022

PARTNERJI:

  • CDI Univerzum, Grošljeva 4, 1000 Ljubljana – vodja konzorcija

Razmah informacijske dobe, hiter tempo življenja, vedno nova potrebna znanja na delovnih mestih in na splošno hitro se spreminjajoči globaliziran svet so izzivi današnjega časa, ki jim moramo biti kos v poklicnem in zasebnem življenju. Da lahko gremo v korak s časom, se je potrebno ves čas učiti in se izpopolnjevati. Šele vseživljenjsko učenje, v katerih razvijamo ključne, temeljne in poklicne zmožnosti, nam omogoča prilagajanje hitrim spremembam, osebnostno izpopolnjevanje, dejavno sodelovanje v družbi in uspešno konkuriranje na trgu dela.

CILJI PROJEKTA

  • Splošni cilj projekta je izboljšati temeljne in poklicne kompetence odraslih, ki so nižje izobraženi in manj usposobljeni (manj kot štiriletna srednja šola), s poudarkom na starejših od 45 let.

CILJNA SKUPINA

  • Ciljna skupina projekta so odrasli, ki so manj usposobljeni, nižje izobraženi, s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.

OPIS PROJEKTA

  • V več kot štiriletnem obdobju bo v okviru projekta na voljo vrsta izobraževalnih programov s področja učenja tujih jezikov, finančne, digitalne in računalniške pismenosti, komunikacije in podjetništva, slovenščine za tujce, varnosti in zdravja na delovnem mestu, boja proti stresu…
  • Programi so za vse udeležence, ki izpolnjujejo vstopne pogoje (izobrazba ISCED 3 oz. manj kot štiriletna srednja šola ter starost 45+) brezplačni, saj jih sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
  • V projektnem partnerstvu poleg CDI Univerzuma, ki je vodja projekta, sodelujejo in izvajajo programe tudi: Agora, CPU, BIC in Glotta Nova.

PROGRAMI

FINANCER: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad

Noga_besedilo

Dostopnost