Vpis v OSNOVNO ŠOLO ZA ODRASLE v šolsko leto 2018/2019

Na podlagi 8. člena Zakona o izobraževanju odraslih ZIO-1 (Uradni list RS, št. 6/2018), Center za dopisno izobraževanje Univerzum, Grošljeva 4, Ljubljana, objavlja razpis za vpis odraslih v javnoveljavni program Osnovna šola za odrasle. Na voljo je 60 vpisnih mest.

Pridružite se nam!

POGOJI ZA VPIS

V program se lahko vpišete, če izpolnjujte enega izmed navedenih pogojev:

  • ste izpolnili osnovnošolsko obveznost po programu OŠ (ste 9 let obiskovali OŠ), vendar osnovne šole niste zaključili;
  • ste izpolnili osnovnošolsko obveznost po programu OŠ s prilagojenim programom (ste 9 let obiskovali OŠ), vendar osnovne šole niste zaključili;
  • ste zaključili prilagojeni izobraževalnim program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom;
  • če niste zaključili osnovnošolskega izobraževanje oziroma izpolnili osnovnošolske obveznosti zaradi izjemnih okoliščin, zaradi katerih je bilo ogroženo vaše življenje ali zdravje;
  • če ste stari vsaj 15 let, a ni mogoče ugotoviti, če ste zaključili osnovnošolsko izobraževanje oziroma izpolnili osnovnošolsko obveznost.
POSTOPEK VPISA

Za vse informacije glede možnosti in postopka vpisa smo dosegljivi preko:

telefona: 01 583 92 70 ali 01 583 92 83;

e-pošte: info@cdi-univerzum.si ali polona.franko@cdi-univerzum.si

V program osnovne šole za odrasle vpisujemo od 27. avgusta do zapolnitve prostih mest. Vpišete se osebno, v prostorih naše šole na Grošljevi 4 v Šiški, vsak dan med 9.00 in 15.00 uro ali izven tega termina po predhodnem dogovoru z organizatorko izobraževanj.

Za postopek vpisa s seboj prinesite: osebni dokument z EMŠO številko, potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti, originalno spričevalo zadnjega razreda, ki ste ga uspešno končali, obvestilo o uspehu za razred, ki ste ga obiskovali, a ga niste zaključili. Če ste v letih od obiskovanja OŠ spremenili ime ali priimek, pa tudi listino o spremembi imena/priimka ali poročni list.

Pred vpisom v program bomo skozi svetovalni pogovor predstavili možnosti vključitve in dokončanja osnovnošolskega izobraževanja, pregledali vašo dokumentacijo, preverili možnosti priznavanja prehodno pridobljenega znanja in z vami izdelali osebni izobraževalni načrt.

Z izvajanjem programa bomo predvidoma začeli 1. oktobra 2018.

PREDMETNIK

Izvajanje programa osnovne šole za odrasle bo organizirano v različnih oblikah: razredno-predmetna, tečajna, vodeno samoizobraževanje, konzultacije, ali kombinacija naštetih oblik.

ZAKLJUČEK ŠOLANJA

Ko uspešno opravite vse obveznosti predpisane po programu OŠ za odrasle, dobite javno veljavno spričevalo o zaključki osnovne šole. Spričevalo pridobljeno po programu osnovne šole za odrasle je enakovredno spričevalu redne osnovne šole.

Po zaključku lahko nadaljujete izobraževanje na poklicnih (3-letna) ali strokovnih srednjih šolah (4-letna) ter gimnazijah in si tako pridobite IV. ali V. stopnjo izobrazbe.

STROŠKI ŠOLANJA

Program Osnovna šola za odrasle je financiran iz javnih sredstev, zato je za udeleženca šolanje brezplačno. Z vključitvijo v program in podpisom pogodbe o izobraževanju, se udeleženec programa OŠ za odrasle zaveže, da bo upošteval pravila izvajalca programa ter izkazoval aktivno udeležbo skozi izpolnjevanje obveznosti po osebnem izobraževalnem načrtu. V skladu z Zakonom o izobraževanju odrasli ZIO-1 (Uradni list RS, št. 6/2018), se lahko posameznik v program osnovne šole za odrasle brezplačno vpiše največ dvakrat.

DEJAVNOSTI CDI UNIVERZUMA ZA PODPORO PRI IZOBRAŽEVANJU

Vsak dan sta na razpolago prostor za učenje in pomoč pri uporabi računalnikov v Središču za samostojno učenje (SSU).

Nudimo vam tudi brezplačno učno pomoč.

Dodatne informacije in svetovanje pri odločanju za (nadaljnji) vpis, predstavitev možnosti dodatnega izobraževanja, pomoč pri učenju in spodbudno besedo ob pravem trenutku, pa vam zagotavljajo svetovalka projekta ISIO (Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih).

Vabljeni k vpisu!

Priloga