Bi želeli nadaljevati in dokončati osnovno ali srednjo šolo? Si želite pridobiti nov poklic?

Vabimo vas, da se vključite v srednješolske programe ali program osnovna šola za odrasle v šolskem letu 2021/2022.

Vpisi bodo: za srednješolske programe od 23. 8. dalje, za osnovno šolo pa  od 1. 9. do 15. 9. 2021 oziroma do zapolnitve mest.

 

Za nadaljevanje in dokončanje izobraževanja ali za izbiro ustreznega izobraževalnega programa za odrasle ter pridobitev novega poklica smo vam za svetovanje na voljo ves čas, tudi v poletnih mesecih. Svetujemo osebno, po telefonu ali po e-pošti. Kontaktirajte nas na 01/583 92 70 oziroma na  info@cdi-univerzum.si.

 

SREDNJEŠOLSKI PROGRAMI:

Za več informacij nas pokličite; dogovorili se bomo tudi za vaš osebni obisk pri nas.

Matejo Vurnik na tel: 01/ 583 92 86
Mojco Sikošek Penko na tel: 01/ 583 92 89
Damjano Osterc na tel: 01/ 583 92 74
Ireno Natek na tel: 01/ 583 92 90

KAKO POTEKA VPIS:

 • Predhodno se z organizatorico izobraževanja dogovorite za srečanje.
 • Za priznavanje predhodno pridobljenih znanj s seboj prinesite osebni dokument, spričevala in obvestilo o uspehu.
 • Z organizatorico izobraževanja boste pripravili osebni izobraževalni načrt.
 • Ob vpisu boste poravnali 1. obrok in vpisnino (z gotovino ali plačilno kartico na blagajni CDI Univerzum).
 • Ostalo plačilo šolnine lahko plačate na največ 9 obrokov, ob plačilu v enkratnem znesku pa nudimo 5 % popust.
 • Z  vpisom boste dobili potrdilo o vpisu, s katerim lahko uredite nekatere pravice (zdravstveno zavarovanje, subvencionirano vozovnico, delo prek študentskega servisa …) do dopolnjenega 26. leta, če nimate statusa brezposelnega ali se ne izobražujete v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.
 • Ob vpisu boste dobili dostop do urnika, ki je viden za celo šolsko leto, in dostop do spletnih učilnic (gradiv).
 • Predavanja se bodo pričela v tednu od 20. 9. 2021.
 • Za vstop v prostore CDI Univerzum veljajo higienski ukrepi za zajezitev okužb s COVID-19.

 

 OSNOVNA ŠOLA:

V program OŠ se lahko vpišete, če ste stari vsaj 15 let in izpolnjujte enega izmed navedenih pogojev:

 

 • ste izpolnili osnovnošolsko obveznost po programu OŠ (ste 9 let obiskovali OŠ), vendar osnovne šole niste zaključili;
 • ste izpolnili osnovnošolsko obveznost po programu OŠ s prilagojenim programom (ste 9 let obiskovali OŠ), vendar osnovne šole niste zaključili;
 • ste zaključili prilagojeni izobraževalnim program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom;
 • če niste zaključili osnovnošolskega izobraževanje oziroma izpolnili osnovnošolske obveznosti zaradi izjemnih okoliščin, zaradi katerih je bilo ogroženo vaše življenje ali zdravje;
 • če ste stari vsaj 15 let, a ni mogoče ugotoviti, če ste zaključili osnovnošolsko izobraževanje oziroma izpolnili osnovnošolsko obveznost.

V program osnovne šole za odrasle vpisujemo od 1. septembra do 15. septembra 2021, oz. do zapolnitve prostih mest. Vpišete se osebno, v prostorih naše šole na Grošljevi 4 v Šiški, vsak dan med 9.00 in 14.00 uro, po predhodnem dogovoru z organizatorko izobraževanj. Za aktualne informacije glede samega poteka vpisa v času Covid-19 se obvezno prehodno najavite. Dogovorili se bomo o načinu vpisa glede na situacijo in navodila MIZŠ, ki bodo veljavna v obdobju vpisa – med 1. in 15. 9. 2021.

V kolikor vam je bila izdana odločba o karanteni zaradi Covid-19, se za vpis v program OŠ za odrasle, lahko PO TELEFONU (01 583 92 83 ali 01 583 92 71) ali elektonski pošti (polona.franko@cdi-univerzum.si ali katja.staresinic@cdi-univerzum.si) se dogovorimo o izrednem vpisu v program, tudi o preteku roka za vpis.

Za postopek vpisa s seboj prinesite: osebni dokument z EMŠO številko, potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti, originalno spričevalo zadnjega razreda, ki ste ga uspešno končali, obvestilo o uspehu za razred, ki ste ga obiskovali, a ga niste zaključili. Če ste v letih od obiskovanja OŠ spremenili ime ali priimek, pa tudi listino o spremembi imena/priimka ali poročni list.

Vpisi potekajo 2x letno. Jesenski vpis 2021 bo potekal od 1. 9. – 15. 9. 2021 oziroma do zapolnitve mest.

Več informacij:

Polona Franko ali pokličite na tel: 01/ 583 92 83

Katja Starešinič ali pokličite na tel: 01/ 583 92 71

 

Pridružite se množici zadovoljnih slušateljev izobraževanja odraslih na CDI Univerzum!