Razpis za vpis v šolsko leto 2022/2023

Bi želeli nadaljevati in dokončati osnovno ali srednjo šolo? Si želite pridobiti nov poklic?

Vabimo vas, da se vključite v srednješolske programe ali program osnovna šola za odrasle v šolskem letu 2022/2023.

Vpisi bodo na CDI Univerzum, Grošljeva 4 v Ljubljani, tel.: 01/583 92 70, e-naslov: info@cdi-univerzum.si.

Za srednješolske programe bomo vpisovali od 21. 8. dalje, za osnovno šolo pa  od 1. 9. do 21. 9. 2022 oziroma do zapolnitve mest.

 

Vpisni pogoji za SPI in SSI programe – starostna omejitev: izredno se lahko izobražuje, kdor je ob vpisu star najmanj 16 let in nima pridobljene izobrazbe ali opravljenih vseh obveznosti po izobraževalnem programu, v katerem se izredno izobražuje, hkrati ni vpisan v isti izobraževalni program v rednem in izrednem izobraževanju.

Vpisni pogoji za gimnazijo: izredno se lahko izobražuje, kdor je ob vpisu star najmanj 18 let in nima pridobljene izobrazbe ali opravljenih vseh obveznosti po izobraževalnem programu, v katerem se izredno izobražuje, hkrati ni vpisan v isti izobraževalni program v rednem in izrednem izobraževanju.

 

Za nadaljevanje in dokončanje izobraževanja ali za izbiro ustreznega izobraževalnega programa za odrasle ter pridobitev novega poklica smo vam za svetovanje na voljo ves čas, tudi v poletnih mesecih. Svetujemo osebno, po telefonu ali po e-pošti. Kontaktirajte nas na 01/583 92 70 oziroma na  info@cdi-univerzum.si.

 

SREDNJEŠOLSKI PROGRAMI:

Za več informacij nas pokličite; dogovorili se bomo tudi za vaš osebni obisk pri nas.

Matejo Vurnik na tel: 01/ 583 92 86
Mojco Sikošek Penko na tel: 01/ 583 92 89
Damjano Osterc na tel: 01/ 583 92 74
Ireno Natek na tel: 01/ 583 92 90

KAKO POTEKA VPIS:

 • Predhodno se z organizatorico izobraževanja dogovorite za srečanje.
 • Za priznavanje predhodno pridobljenih znanj s seboj prinesite osebni dokument, spričevala in obvestilo o uspehu.
 • Z organizatorico izobraževanja boste pripravili osebni izobraževalni načrt.
 • Ob vpisu boste poravnali 1. obrok in vpisnino (z gotovino ali plačilno kartico na blagajni CDI Univerzum).
 • Ostalo plačilo šolnine lahko plačate na največ 9 obrokov, ob plačilu v enkratnem znesku pa nudimo 5 % popust.
 • Z  vpisom boste dobili potrdilo o vpisu, s katerim lahko uredite nekatere pravice (zdravstveno zavarovanje, subvencionirano vozovnico, delo prek študentskega servisa …) do dopolnjenega 26. leta, če nimate statusa brezposelnega ali se ne izobražujete v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.
 • Ob vpisu boste dobili dostop do urnika, ki je viden za celo šolsko leto, in dostop do spletnih učilnic (gradiv).
 • Predavanja se bodo pričela v tednu od 21. 9. 2022.

 

 OSNOVNA ŠOLA:

V program OŠ se lahko vpišete, če ste stari vsaj 15 let in izpolnjujte enega izmed navedenih pogojev:

 

 • ste izpolnili osnovnošolsko obveznost po programu OŠ (ste 9 let obiskovali OŠ), vendar osnovne šole niste zaključili;
 • ste izpolnili osnovnošolsko obveznost po programu OŠ s prilagojenim programom (ste 9 let obiskovali OŠ), vendar osnovne šole niste zaključili;
 • ste zaključili prilagojeni izobraževalnim program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom;
 • če niste zaključili osnovnošolskega izobraževanje oziroma izpolnili osnovnošolske obveznosti zaradi izjemnih okoliščin, zaradi katerih je bilo ogroženo vaše življenje ali zdravje;
 • če ste stari vsaj 15 let, a ni mogoče ugotoviti, če ste zaključili osnovnošolsko izobraževanje oziroma izpolnili osnovnošolsko obveznost.

V program osnovne šole za odrasle vpisujemo od 1. septembra do 21. septembra 2022, oz. do zapolnitve prostih mest. Vpišete se osebno, v prostorih naše šole na Grošljevi 4 v Šiški, vsak dan med 9.00 in 14.00 uro, po predhodnem dogovoru z organizatorko izobraževanj. Za aktualne informacije glede samega poteka vpisa v času Covid-19 se obvezno prehodno najavite. Dogovorili se bomo o načinu vpisa glede na situacijo in navodila MIZŠ, ki bodo veljavna v obdobju vpisa – med 1. in 21. 9. 2022.

V kolikor vam je bila izdana odločba o karanteni zaradi Covid-19, se za vpis v program OŠ za odrasle, lahko PO TELEFONU (01 583 92 83 ali 01 583 92 71) ali elektonski pošti (polona.franko@cdi-univerzum.si ali katja.staresinic@cdi-univerzum.si) se dogovorimo o izrednem vpisu v program, tudi o preteku roka za vpis.

Za postopek vpisa s seboj prinesite: osebni dokument z EMŠO številko, potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti, originalno spričevalo zadnjega razreda, ki ste ga uspešno končali, obvestilo o uspehu za razred, ki ste ga obiskovali, a ga niste zaključili. Če ste v letih od obiskovanja OŠ spremenili ime ali priimek, pa tudi listino o spremembi imena/priimka ali poročni list.

Vpisi potekajo 2x letno. Jesenski vpis 2022 bo potekal od 1. 9. – 21. 9. 2022 oziroma do zapolnitve mest.

Več informacij:

Polona Franko ali pokličite na tel: 01/ 583 92 83

Katja Starešinič ali pokličite na tel: 01/ 583 92 71

 

Pridružite se množici zadovoljnih slušateljev izobraževanja odraslih na CDI Univerzum!

Dostopnost