Razvoj kompetenc zaprtih oseb

Okvirni sporazum o izvajanju izobraževalnih programov, NPK in delovnih terapij za zaprte osebe

OPIS DEJAVNOSTI: Za razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb v letih 2021 – 2023 CDI Univerzum

skupaj s partnerji izvajamo usposabljanja za pridobitev nacionalnih poklicnih kompetenc. Ponujenih je 8 programov:

 • NPK – Dietni kuhar/dietna kuharica 2215418011
 • NPK – Čistilec/čistilka prostorov 81400021
 • NPK – Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice 5302547011
 • NPK -Pomočnik/pomočnica oskrbnika/oskrbnice 5076684011
 • NPK – Maser/maserka 4874588011
 • NPK – Vizažist/vizažistka 0381024011
 • NPK – Pediker/pedikerka 8628675011
 • NPK – Maniker/manikerka 0500714011

Poleg tega izvajamo delovno terapijo:

 • DT – izdelava igrač iz starih oblačil, izdelava torbic iz starih oblačil
 • DT – poslikava svile
 • DT – modeliranje gline, s fino maso in voskom
 • DT – izdelovanje nakita (zapestnice, ogrlice, prstani, uhani)
 • DT – izdelovanje voščilnic
 • DT – izdelovanje darilnih škatlic
 • DT – kaligrafija, starinske pisave
 • DT – šivanje
 • DT – pletenje in kvačkanje izdelkov (oblačil, okrasnih izdelkov) iz volne, slame,…
 • DT – izdelovanje in barvanje mandal
 • DT – izdelovanje lovilcev sanj
 • DT – izdelovanje okrasnih izdelkov iz recikliranih materialov
 • DT- izdelovanje in okraševanje za različne praznike (novoletne, velikonočne, valentinovo, advent….)
 • DT – aranžiranje daril
 • DT- tiha knjigica (šivanje)
 • DT- dekupaž (obnova starega pohištva in drugega)
 • DT- pletenje košar (etnološko društvo)
 • DT- izdelava sveč
 • DT- izdelava zeliščnega vrta oz. zeliščarstvo
 • DT- izdelava albuma (craft)
 • DT- glasbena delavnica
 • DT- izdelovanje koledarjev (unikat)
 • DT- izdelovanje mozaika
 • DT- računalniško opismenjevanje
 • DT- retorika
 • DT- kreativno pisanje

NOSILEC PROJEKTA: CDI Univerzum

PARTNERJI:

FINANCER: Ministrstvo za pravosodje in Evropski socialni sklad

CILJI oz. KRATKA VSEBINA PROJEKTA: Aktivno vključevanje oseb na prestajanju kazni zapora v usposabljanje in izobraževanje za spodbujanje enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanja zaposljivosti.

CILJNE SKUPINE: zapornice na prestajanju kazni zapora in pripornice

AKTIVNOSTI: Izvajanje priprav na NPK. Izvajanje delovne terapije (delavnice) za zaprte osebe.

REZULTATI: Usposobljene osebe po prestani kazni bodo lažje našle zaposlitev

TRAJANJE: 2021 – 31.10.2023

 

Likovna razstava zapornic

Aktivnosti za zaprte osebe v zaporih Ig

Zaprte osebe v delovni terapiji izdelujejo zanimive unikatne izdelke  

Obisk vrtca na Ižanskem gradu

Ministrstvo_za_pravosodje Logo_EKP_socialni_sklad_SLO_slogan

Izobraževanja/usposabljanja se financirajo v okviru operacije »Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb«, Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 9 »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe 9.1 »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija

Dostopnost