Komuniciranje je sestavni del vsakdanjega življenja. Toda ali vemo, kako naš dar govora uporabiti v pravem trenutku in na pravem mestu?Da bi znali obvladati tremo pred javnim nastopanjem, nelagodje v pogovoru s šefom, se znebili strahu pred zagovorom diplome ali se naučili suvereno voditi sestanek, vas vabimo na delavnico tehnike uspešne retorike in obvladovanja komunikacijskih veščin

Opis delavnice

Retorika nas uči uspešnega govornega prepričevanja in argumentiranja ter pravilne reakcije na izzive sogovornikov.

Na delavnici se bodo udeleženci seznanili s strukturo in obvladovanjem govornih situacij. Pridobili bodo nova retorična znanja in komunikacijske ter pogajalske veščine. Naučili se bodo uskladiti verbalno in neverbalno komunikacijo. Predvsem pa bodo usvojili način, kako ravnati v konfliktnih situacijh. V praksi to zelo olajša interakcijo s sodelavci, nadrejenimi, poslovnimi partnerji, pa tudi z osebami, ki jih spremljajo v vsakdanjem življenju.

Našli bodo odgovor na vprašanje, kako se znebiti treme pred javnim nastopanjem in suvereno nastopati pred javnostjo.

Ozrli se bodo še na komunikacijo v različnih kulturnih okoljih, kajti od poznavanja le-te je odvisna marsikatera poslovna odločitev.

Vsebina delavnice

Udeleženci se bodo seznanili z osno-vami retorike in njeno uporabnostjo danes. Pridobili bodo nova retorična znanja in komunikacijske ter pogajalske veščine. Uskladili bodo svojo verbalno in neverbalno komunikacijo ter se znebili treme pred javnim nastopom. Tako bodo kultivirali svoj govor in suvereno nastopali pred javnostjo.

Letak

Obiščite nas v četrtek, 8 11. 2018, od 17.00 do 20 ure, v prostorih CDI Univerzuma na Grošljeva 4 v Ljubljani.

Trajanje delavnice: 4 pedagoške ure

Cena delavnice: 33€ z DDV

Prijava in informacije lahko dobite

Dobrodošli