Opis delavnice

Kaj je retorika?
Retorika je disciplina, ki v različnih oblikah spremlja celotno človeško zgodovino. Je veščina uspešnega govornega prepričevanja in argumentiranja.

Namen delavnice je udeležence seznaniti ne le s pojmi prepričevanja in argumentiranja, temveč tudi s strukturo govora in vsestranskim obvladovanjem govorne situacije.

Vsebina delavnice

Udeleženci se bodo seznanili z osno-vami retorike in njeno uporabnostjo danes. Pridobili bodo nova retorična znanja in komunikacijske ter pogajalske veščine. Uskladili bodo svojo verbalno in neverbalno komunikacijo ter se znebili treme pred javnim nastopom. Tako bodo kultivirali svoj govor in suvereno nastopali pred javnostjo.

Trajanje delavnice

4 pedagoške ure

Cena delavnice

33,00€ z DDV

Prijava in informacije

Informacije lahko dobite
po e-pošti: info@cdi-univerzum.si
ali telefonu: 01/583-92-70

ali spletna prijava