Ruski jezik od I. do VI. stopnje

Opis seminarja

Seminar je namenjen osnovnemu spoznavanju z ruskim jezikom. Prednost dajemo uporabi aktivnega jezika in pridobivanju osnovnih jezikovnih spretnosti (razumevanje, govor, branje, pisanje). Udeleženci se bodo naučili osnov za vsakdanje in poslovno komuniciranje.

Vsebina seminarja:

  • osnove slovnice,
  • spoznavanje temeljnega besedišča,
  • pisno in ustno izražanje,
  • slušno razumevanje,
  • uporaba jezika v vsakdanjem življenju in poslovnih situacijah

Trajanje seminarja

Seminar se izvaja 60 ur. Izvajal se bo petkrat tedensko po 3 ure.

Prijava in informacije

Informacije lahko dobite
po e-pošti: info@cdi-univerzum.si
ali telefonu: 01/583-92-90
ali spletna prijava

 

Dostopnost