KOMU JE TEČAJ SLOVENŠČINE ZA TUJCE NAMENJEN?

Vsem tistim, ki jim slovenščina ni prvi jezik. Predviden je za slovansko govoreče udeležence, ki želijo pridobiti znanje slovenskega jezika na ravni A2 (vmesna raven).

VSEBINA OZ. KOMPETENCE, KI JIH PRIDOBIJO UDELEŽENCI TEČAJA:

Udeleženec, ki bo aktivno sodeloval in opravljal naloge, bo ob koncu tečaja sposoben samostojno komunicirati v družabnih pogovorih; znašel se bo v slovenskem prostoru; znal bo povedati ali napisati kaj o sebi; poročal bo o preteklih dogodkih in govoril o prihodnosti; znal bo poiskati bistvene informacije, razumel informacije iz publicističnih besedil ter razvil jezikovno, sociolingvistično in pragmatično zmožnost na ravni A2.

ZAČETEK:

Tečaj slovenščine se bo začel 20. novembra 2019. Srečanja bodo ob sredah od 10.00 do 13.00 na CDI Univerzum, Grošljeva 4, Ljubljana. Obsegal bo 60 ur, izvajal se bo enkrat na teden (po štiri šolske ure).

CENA:

Tečaj vam ponujamo po zelo ugodni ceni 100 €, zato izkoristite to enkratno priložnost za učenje jezika. V ceno so vštete tudi fotokopije vaj, učbenik (Slovenska beseda v živo 1b) si lahko kot dodatno gradivo kupite v knjigarnah (28 €).

PRIJAVA:

Za več informacij in brezplačno svetovanje pred vključitvijo v izobraževanje kontaktirate izvajalko programa Janjo Štefan:

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!