KOMU JE TEČAJ SLOVENŠČINE ZA TUJCE NAMENJEN?

Tečaj je namenjen osebam, ki jim slovenščina ni prvi jezik. Predviden je za slovansko govoreče udeležence, ki želijo pridobiti znanje slovenskega jezika na ravni A2 (vmesna raven).

VSEBINA OZ. KOMPETENCE, KI JIH PRIDOBIJO UDELEŽENCI TEČAJA?

Udeleženec, ki bo aktivno sodeloval in opravljal naloge, bo ob koncu tečaja sposoben samostojno komunicirati v družabnih pogovorih; znašel se bo v slovenskem prostoru; znal bo povedati ali napisati kaj o sebi; poročal bo o preteklih dogodkih in govoril o prihodnosti; znal bo poiskati bistvene informacije, razumel informacije iz publicističnih besedil ter razvil jezikovno, sociolingvistično in pragmatično zmožnost na ravni A2.

KDAJ SE TEČAJ ZAČNE?

Tečaj slovenščine se bo začel 6. maja 2021. Srečanja bodo ob torkih in četrtkih od 9.00 do 12.00 na CDI Univerzum, Grošljeva 4, Ljubljana. Obsegal bo 60 ur, izvajal se bo dvakrat na teden (po štiri šolske ure).

Pridržujemo si pravico do zamika tečaja.

CENA TEČAJA?

Tečaj ponujamo po zelo ugodni ceni 100 €, zato izkoristite to enkratno priložnost za učenje jezika. V ceno so vštete tudi fotokopije vaj, učbenik (Slovenska beseda v živo 1b) pa si lahko kot dodatno gradivo kupite v knjigarni (28 €).

KAKO SE PRIJAVIM?

Za več informacij in brezplačno svetovanje pred vključitvijo v izobraževanje kontaktirate izvajalko programa Janjo Štefan:

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!