Sofinanciranje dejavnosti potrebnih za izvajanje izobraževanja odraslih v letu 2016, po pogodbi št. C3330-16-054003/3

 1. Središče za samostojno učenje

 2.  Informiranje in svetovanje po modelu ISIO

 3. Usposabljanje strokovnih sodelavcev v izobraževanju odraslih ter osnovno šolo

  OPIS DEJAVNOSTI: V okviru Programa zvez in društev na področju izobraževanja odraslih in organizacije za izobraževanje odraslih v letu 2016, CDI Univerzum organizira:

  – uporaba sodobnih IKT orodij v namen izobraževanja za učitelje in organizatorje izobraževanja v programu OŠ za odrasle

  NOSILEC PROJEKTA: CDI Univerzum

  PARTNERJI: Ljudske univerze v SLoveniji

  FINANCER: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
  Sofinanciranje dejavnosti potrebnih za izvajanje izobraževanja odraslih v letu 2016, po pogodbi št. C3330-16-054003/3.

  CILJI oz. KRATKA VSEBINA PROJEKTA: Usposabljanje organizatorjev in učiteljev na ljudskih univerzah v Sloveniji: Uporaba sodobnih IKT orodij za namen poučevanja

  CILJNE SKUPINE: Organizatorji in učitelji na ljudskih univerzah v Sloveniji

  AKTIVNOSTI: 30-urna delavnica

  REZULTATI: Izvedena ena 30-urna delavnica – 14 udeležencev

  TRAJANJE: 20.3. 2016 – 31.10. 2016

   

 4. Podporne dejavnosti za brezposelne:

  1. Informiranje in svetovanje za brezposelne

   NOSILEC PROJEKTA: CDI Univerzum

   PARTNERJI: Zavod RS za zaposlovanje, OE Ljubljana

   FINANCER: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
   Sofinanciranje dejavnosti potrebnih za izvajanje izobraževanja odraslih v letu 2016, po pogodbi št. C3330-16-054003/3.

   CILJI oz. KRATKA VSEBINA PROJEKTA:

   –  povečanje vključevanja manj izobraženih odraslih in ostalih ciljnih skupin v izobraževanje, v prekvalifikacijo, v različna usposabljanja, pridobivanje različnih certifikatov, usmerjanje v potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, pridobivanje poklicnih kompetenc ter nadgrajevanje poklicne izobrazbe.
   –  motivirati za vključitev v izobraževanje oziroma usposabljanje, svetovati pri napredovanju, vrednotiti predhodno pridobljeno znanje, usmerjati v postopke pridobivanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij in v certificiranje drugih programov;
   –  preprečevati socialno izključenost, negativne učinke brezposelnosti in prispevati k večji zaposljivosti.

   CILJNE SKUPINE: Brezposelne osebe

   AKTIVNOSTI:
   –  strokovni delavci izvajajo svetovanje za odrasle po različnih modelih svetovanja ter motivirajo in informirajo brezposelne, za vključitev v izobraževanje oziroma usposabljanje, v postopke vrednotenja predhodno pridobljenega znanja, za pridobivanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij,
   –  individualno svetovanje;
   –  delavnice.

   REZULTATI:
   –  Izvedeno informiranje in svetovanje za 220 svetovancev,
   –  Izvedenih 20 delavnic.

   TRAJANJE: 20.3. 2016 – 31.10. 2016

     

  2. e-podpora brezposelne, portal OSV

   NOSILEC PROJEKTA: CDI Univerzum

   FINANCER Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
   Sofinanciranje dejavnosti potrebnih za izvajanje izobraževanja odraslih v letu 2016, po pogodbi št. C3330-16-054003/3.

   CILJI oz. KRATKA VSEBINA PROJEKTA: Portal Osnovne spretnosti in veščine je namenjen brezposelnim osebam in vsem, ki želite pridobiti ali izboljšati temeljne in poklicne zmožnosti s poudarkom na krepitvi funkcionalne in digitalne pismenosti, komunikacije ter samoiniciativnosti in podjetnosti, kar lahko prispeva k večji zaposljivosti.

   CILJNE SKUPINE: Brezposelne osebe in drugi.

   AKTIVNOSTI: Spremljanje informatika po vsebinskih sklopih in skrb za delujoči portal OSV, reden pregled portala in vzdrževanje povezav, dodajanje novih povezav in vsebine. Objavljanje informacij, odgovarjanje na vprašanja ter usmerjanje oseb, ki se obračajo na upravitelja portala.

   TRAJANJE: 20.3. 2016 – 31.10. 2016

     

Dostopnost