Skupni_logotip_TPK_CDI_MIZS_EU

PRIJAVNICA

Tečaj Sporazumevanje v slovenskem jeziku je namenjeni vsem, ki jim slovenščina ni prvi jezik. Iz najrazličnejših razlogov se jo pa želijo naučiti.

VSEBINA BREZPLAČNEGA TEČAJA :

Posamezna področja (ta program jih predlaga 14) niso ostro razmejena, so presečna in se pogosto prepletajo, posamezne podkategorije so lahko celo prekrivne (področje osebne identitete se tesno povezuje z osebnimi razmerji, izobraževanje z delom in poklicem; podkategorijo družbena problematika je mogoče povezati s področji delo in poklic, zdravje in telesna nega, družba, politika in gospodarstvo, itd.).

Začetek:

  • s pričetkom 14. 6. 2019. Potekalo bo v popoldanskem času, ob 16.30 do 19:30 ure, skupaj 60 ur, v prostorih CDI Univerzum, Grošljeva 4, Ljubljana

Komu so namenjene brezplačne dejavnosti?

  • zaposleni v organizacijah, prednost imajo udeleženci z nižjo izobrazbo (ISCED 3 oz. manj kot štiriletna srednja šola),
  • prednost imajo udeleženci starejši od 45 let, z željo po znanju slovenskega jezika.

Prijava:
kandidat/-ka izpolnite prijavnico in jo pošlje na naslov: info@cdi-univerzum.si . Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavo.

Več informacij in brezplačno svetovanje pred vključitvijo v izobraževanje:

Izobraževanje je financirano v okviru projektov Pridobivanje temeljnih kompetenc 2016–2019 in Svetovanje za odrasle 2016–2022 (več informacij o projektu).

Z željo, da se nam pridružite, vas lepo pozdravljam!