Zapri

Nižje poklicano izobraževanje (2 letno)

Izobraževanje traja 2 do 3 leta in se konča z zaključnim izpitom.

Uspešno končan izobraževalni program nižjega poklicnega izobraževanja omogoča vpis v izobraževalne programe srednjega poklicnega oziroma srednjega strokovnega izobraževanja.

Nižje poklicno izobraževanje omogoča utrditi in dopolniti splošno izobrazbo na področjih, pomembnih za življenjsko in poklicno uspešnost posameznika.

Skip to content