Zapri

Pomočnik/ pomočnica v biotehniki in oskrbi

Zakaj vpis v program pomočnik v biotehniki (NPI)?

Veselje do kuhanja, strežbe, gospodinjstva in oskrbe – to je bistvenega pomena za delo v tem poklicu. Na izobraževanju pridobite znanje za pripravo enostavnih jedi, serviranje dnevnih obrokov in podobno.

Kakšno je delo pomočnika v biotehniki?

Poklic pomočnika v biotehniki temelji na pomoči pri bivalnih prostorih, v jedilnicah in kuhinjah ter organizaciji lastnega dela. Pri tem pomočnik v biotehniki varuje zdravje, okolje in čisti ter vzdržuje prostore objekta in okolico. Med drugim sodeluje tudi pri organizaciji bivanja in skrbi za dobro počutje gostov, sodeluje pri pripravi jedi in serviranju hrane in pijače ter vzdržuje tekstilije in izdela enostavne tekstilne izdelke za dom.

Naziv strokovne izobrazbe: pomočnik/ pomočnica v biotehniki in oskrbi

Pogoji za vpis

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je:

  • končal najmanj sedmi razred devetletne oziroma šesti razred osemletne osnovne šole in je izpolnil osnovnošolsko obveznost ali
  • zaključil osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.

Predmetnik

A – splošno izobraževalni predmeti

Oznaka Programske enote 1.letnik 2.letnik KT
P1 Slovenščina 8
P2 Matematika 9
P3 Družboslovje in naravoslovje 12
P5 Športna vzgoja 5

potrebno opraviti

B – strokovni moduli

Oznaka Programske enote 1.letnik 2.letnik KT
M1 Komunikacija na delovnem mestu 6
M2 Čiščenje in urejanje prostorov 9
M3 Kuhanje in strežba 8
M4 Priprava živil živalskega izvora 8
M7 Oskrba na domu 9
M8 Pomoč pri pripravi obrokov 9
M13 Praktični pouk vključeni v modulih vključeni v modulih 24
Praktično usposablanje z delom 6
Interesne dejavnosti 4
Odprti kurikulum 25
Zaključno delo 2

potrebno opraviti

*V izrednem izobraževanju se predmet športna vzgoja ne izvaja. Udeležencem se kreditne točke priznajo.

Zaključek šolanja

Šolanje se zaključi z zaključnim izpitom.

Potrebujete dodatne informacije?

Vprašajte nas
Skip to content