FINI-336x280-SND-IZR

RAZLOGI ZA VPIS:

  • Zelo visoka stopnja zaposljivosti diplomiranih inženirjev strojništva. Tudi v času gospodarske krize delodajalci v Sloveniji in tudi globalno nenehno izražajo potrebe po strokovnih kadrih, katerih znanja obsegajo tehnična in tehnološka znanja, uporabna na več področjih. Fakulteta s svojimi študijskimi programi sledi potrebam trga dela, gospodarskega razvoja in konkurenčnosti gospodarstva.
  • Neposredno v 2. letnik se lahko vpišejo diplomanti kateregakoli študijskega programa višje strokovne šole (Strojništvo, Elektroenergetika, Mehatronika, Informatika idr.). S pridobljenim strokovnim naslovom “diplomirani inženir strojništva” si diplomanti fakultete zagotovite perspektivo na področju zaposlovanja in nadaljnjega razvoja.  še več o razlogih…