Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto vljudno vabi na informativni dan v torek, 10. 9. 2019, ob 16.30, ki bo v prostorih Centra za dopisno izobraževanje Univerzum(Grošljeva ulica 4, učilnica 13 / pritličje).

Zakaj FINI?

  • Predavanja potekajo na daljavo in v popoldanskem času.
  • Priznani predavatelji, tudi iz gospodarstva. 
  • Individualni pristop k študentom.

Študijske programe strojništva želi fakulteta približati potencialnim študentom na območju celotne Slovenije in zagotoviti povečan vpis v tehniške programe tudi na nivoju države. Izpitni centri so organizirani po celi Sloveniji, vsako leto se prilagodijo stalnemu bivališču študentov fakultete. Fakulteta s svojimi študijskimi programi in z oblikami njihove izvedbe sledi potrebam trga dela, gospodarskega razvoja in tudi konkurenčnosti gospodarstva.

Razlogi za študij:

  • V Sloveniji, EU in globalno je prisotna visoka stopnja zaposljivosti diplomantov na področju strojništva. Delodajalci izražajo potrebo po strokovnih kadrih, katerih znanja obsegajo tehnična in tehnološka znanja. Diplomanti visokošolskega in univerzitetnega študijskega programa pridobijo strokovni naslov diplomirani inženir strojništva/diplomirana inženirka strojništva, diplomanti magistrskega študijskega programa magister inženir strojništva/magistrica inženirka strojništva, diplomanti doktorskega študijskega programa pridobijo znanstveni naslov doktor znanosti/doktorica znanosti.
  • Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto je edina fakulteta v Sloveniji, ki izvaja študij strojništva na daljavo v kombinirani obliki (e-učilnica, multimedijska gradiva, posneta predavanja, izpiti na daljavo).
  • Znanja, ki so jih kandidati pred vpisom na fakulteto pridobili v različnih oblikah formalnega izobraževanja, v programih za izpopolnjevanje ali v neformalnem izobraževanju, se v celoti ali delno lahko priznajo v skladu s Pravilnikom o priznavanju pridobljenega znanja in spretnosti.
  • V strukturi visokošolskih učiteljev so priznani  strokovnjaki iz akademskega okolja in gospodarstva, ki vnašajo aktualne novosti v študijske programe. Sodelavce fakulteta pridobiva tudi na globalnem trgu. 
  • Stroški študija se lahko poravnajo na 12 obrokov brez obresti. V primeru enkratnega plačila fakulteta priznava 5 % popust. V primeru, da je plačnik podjetje, fakulteta za vsakega nadaljnjega študenta iz istega podjetja priznava 15% popust.

Več informacij najdete na: http://www.fini-unm.si/si/studij/aktualno/.
Za dodatne informacije lahko pokličete na 07/39 32 207 ali pišete na referat@fini-unm.si