Zapri

Lokalna točka SVOS

SVOS – spletni vprašalnik ocenjevanja spretnosti

SVOS je spletni pripomoček, s katerim si brezplačno ocenite lastne spretnosti. Ustrezen je za odrasle vseh starosti. Namenjen je individualnemu ocenjevanju. Ponuja zanesljive in veljavne ocene spretnosti na več področjih:

  • oceno kognitivnih spretnosti (besedilne in matematične spretnosti, spretnosti reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih) in
  • lastno oceno spretnosti za posameznike t.i. nekognitivne spretnosti (raba spretnosti, zdravje in osebna blaginja, poklicni interesi in namere).

Zakaj je vaša odločitev, da rešite vprašalnik SVOS več kot odlična in koristna?

  • Spoznali boste svoje potenciale in talente, tudi tiste, ki jih še niti ne slutite, da jih imate.
  • Spoznali boste področja svojih manj razvitih spretnosti in jih zato hitreje ter učinkoviteje lahko izboljšali.
  • Podjetja lahko ugotavljajo potenciale in talente lastnih človeških virov, bolje izkoristijo obstoječe spretnosti in potenciale svojih zaposlenih in pripravijo ustrezen načrt razvoja človeških virov, ki sledi razvojnim potrebam podjetja.

Z razvitimi temeljnimi spretnostmi se laže spopadamo z izzivi sodobnega časa, obvladujemo svoj finančni položaj in digitalno okolje ter načrtujemo karierno pot in skrbimo za svoje zdravje. Ko spoznamo svoja močna področja, lahko to izpostavimo tudi na zaposlitvenem intervjuju, na delovnem mestu in kjerkoli v osebnem življenju. Ko spoznamo področja, kjer se še lahko nadgradimo, lahko to storimo na ustreznih izobraževanjih.

Kaj pridobite, če vprašalnik SVOS rešite na INFO TOČKI CDI Univerzum?

  • Dobite brezplačni dostop do reševanja vprašalnika SVOS.
  • Na voljo vam miren prostor za reševanje vprašalnika in potrebna tehnična oprema.
  • Med reševanjem in po njem vam je na voljo podpora.
  • Zagotovimo vam razlago rezultatov, če to želite.
  • Na voljo vam je naše svetovanje za primerno nadaljne izobraževanje in razvoj spretnosti.

Kontakt:

Več o vprašalniku SVOS si lahko preberete na spletni strani Andragoškega centra Slovenije – nacionalne točke SVOS.

Skip to content