Zapri

Pomoč in podpora pri učenju

Udeležencem izobraževanja nudimo naslednje oblike svetovanja in strokovne podpore: informiranje, svetovanje in pomoč pred vključitvijo v izobraževanje za izbiro ustreznega izobraževalnega programa ter pri vrednotenju formalno in neformalno pridobljenega znanja, med izobraževanjem: svetovanje, spremljanje napredka, učna pomoč ter po zaključku izobraževanja: informiranje in svetovanje za nadaljnje izobraževanje.

a/ v organizaciji:

 • informiranje in svetovanje izvaja organizator izobraževanja in tajništvo šole, način:
  • osebno,
  • po telefonu,
  • e-pošti,
  • organizator izobraževanja vsak delovnik med 8.00 in 14.00 uro ter po dogovoru,
  • tajništvo šole vsak delovnik med 8.00 in 16.00;
 • informiranje izvaja informacijska pisarna, način:
  • osebno,od ponedeljka do četrtka med 8.15 in 17.45, ob petkih med 8.15 in 15.00;
  • po telefonu,
  • po e-pošti,
  • preko Facebook-a
  • Twitter-ja,
 • brezplačna učna pomoč, način:
  • osebno, vsak delovnik med 9.15 in 16.15;
 • dodatne informacije, individualne konzultacije ter pomoč izvajajo učitelji, način:
  • po vnaprej določenem urniku,
  • po e-pošti,
  • v forumu v spletnih učilnicah;
 • informiranje preko aplikacije IUM glede urnika predavanj, konzultacij in izpitnih rokov, e-indeks, obvestila, spremembe v urniku;
 • informacijska gradiva ter obvestila, način:
  • letaki,
  • katalog formalnega in neformalnega izobraževanja,
  • spletnih učilnicah Moodle,
  • obvestila pošiljamo tudi po e-pošti
  • s SMS sporočili;
 • dostop do učnih vsebin in gradiv, način: spletne učilnice Moodle za vsak predmet/modul;
 • pomoč mentorja v Središču za samostojno učenje, način: osebno, vsak delovnik med 9.15 in 16.15;
 • informiranje in svetovanje izvaja tudi Svetovalno središče Ljubljana (ISIO), način: osebno, po telefonu, po e-pošti, vsak delovnik (razen petka);

b/ izven organizacije

Potrebujete dodatne informacije?

Vprašajte nas
Skip to content