Opis tečaja

Tečaj je namenjen izpopolnjevanju znanja angleščine, ki predstavlja pogoj za konkurenčnost na trgu. Načrtovana in prilagojena je potrebam poslovnega sveta za tekoče sporazumevanje.

angleski_jezik

Vsebina tečaja

Udeleženci usvojijo besedišče povezano s temami iz poslovnega sveta ter ponovijo osnovne slovnične strukture, razvijajo govorne in pisne spretnosti.
S pridobljenim znanjem bodo udeleženci lahko sami nadaljevali učenje z uporabo različnih priročnikov za poslovno korespondenco.

Trajanje tečaja

Datum izvedbe usposabljanja: 21. 1. 2020, ob 17.00 uri, v prostorih CDI Univerzum.

Seminar se izvaja 40 ur, enkrat tedensko po 3 ure.

Cena seminarja:

180,00€ + DDV

Prijava in informacije