Tečaj nemščine – začetni tečaj

Udeleženci pridobijo osnovna znanja nemškega jezika, ki so potrebna za sporazumevanje. Po končanem seminarju bo udeleženec znal uporabljati osnovno besedišče nemškega jezika. Na seminarju se bo naučil napisati kratek življenjepis v nemškem jeziku.

jeziki1

Vsebina seminarja

Udeleženec:

  • razume besede, ki se nanašajo na najbolj temeljne reči v osebnem in vsakdanjem življenju,
  • zna preprosto uporabiti besede in se odzvati na situacijo,
  • tvori in govori besedila, s katerimi predstavi sebe in druge,
  • bere in posluša preprosta besedila v nemškem jeziku,
  • razvija osnovne pisne spretnosti.

Trajanje seminarja

Datum izvedbe usposabljanja: predvidoma oktobera 2023

Seminar se izvaja 40 ur, dvakrat tedensko po 4 ure.

Cena seminarja:  

220,00z DDV

Prijava in informacije

 

Dostopnost