Tečaj nemščine kot priprava na zaposlitev v tujini – začetni tečaj

Udeleženci pridobijo osnovna znanja nemškega jezika, ki so potrebna za sporazumevanje. Po končanem seminarju bo udeleženec znal uporabljati osnovno besedišče nemškega jezika. Na seminarju se bo naučil napisati kratek življenjepis v nemškem jeziku.

jeziki1

Vsebina seminarja

Udeleženec:

  • razume besede, ki se nanašajo na najbolj temeljne reči v osebnem in vsakdanjem življenju,
  • zna preprosto uporabiti besede in se odzvati na situacijo,
  • tvori in govori besedila, s katerimi predstavi sebe in druge,
  • bere in posluša preprosta besedila v nemškem jeziku,
  • razvija osnovne pisne spretnosti.

Trajanje seminarja

Seminar se izvaja 30 ur, dvakrat tedensko po 4 ure.

Prijava in informacije

Informacije lahko dobite
po e-pošti: info@cdi-univerzum.si
ali telefonu: 01/583-92-70
ali spletna prijava

Dostopnost