Udeleženci pridobijo osnovna znanja nemškega jezika, ki so potrebna za sporazumevanje. Po končanem seminarju bo udeleženec znal uporabljati osnovno besedišče nemškega jezika. Na seminarju se bo naučil napisati kratek življenjepis v nemškem jeziku.

jeziki1

Vsebina seminarja

Udeleženec:

  • razume besede, ki se nanašajo na najbolj temeljne reči v osebnem in vsakdanjem življenju,
  • zna preprosto uporabiti besede in se odzvati na situacijo,
  • tvori in govori besedila, s katerimi predstavi sebe in druge,
  • bere in posluša preprosta besedila v nemškem jeziku,
  • razvija osnovne pisne spretnosti.

Trajanje seminarja

Seminar se izvaja 30 ur, dvakrat tedensko po 4 ure.

Prijava in informacije

Informacije lahko dobite
po e-pošti: info@cdi-univerzum.si
ali telefonu: 01/583-92-70
ali spletna prijava