V neformalnih programih organizacij za izobraževanje odraslih v Sloveniji vsebine trajnostnega razvoja niso dovolj zastopane. Na CDI Univerzumu spodbujamo trajnostni razvoj in izobraževanje

ter želimo v naše dejavnosti vključiti vse skupine ljudi, še zlasti ranljive, ki se zaradi socialno-ekonomskih okoliščin, v katerih se nahajajo, manj zavedajo pomena trajnostnega razvoja.

Na CDI Univerzumu, kot tudi ostale članice ZiSS, bomo izvedi Teden izobraževanja za trajnostni razvoj (skladno z razpisanim terminom Evropskega tedna trajnostnega razvoja 2017).

V tem času bomo izpeljali najmanj 30 izobraževalnih dogodkov na temo trajnostnega razvoja. Njihovo vsebino najdete na spletnih straneh članic ZiSS.

Aktivnosti v Tednu izobraževanja za trajnostni razvoj prispevajo k doseganju dolgoročnih ciljev, opredeljenih v nacionalnih dokumentih o izobraževanju odraslih do leta 2020, in sicer na področju splošnega izobraževanje odraslih. Poudarek izvedenih programov je predvsem v osveščanju za trajnostni razvoj in zaščiti okolja. Z izvedbo programov hkrati vzpodbujamo aktivno državljanstvo in povečujemo socialno vključenost.

Aktivnosti v sklopu tedna izobraževanja za trajnostni razvoj sofinancira MIZŠ.