Zapri

Vodja projektov

Usposabljanje je zelo praktično naravnano; udeleženci izdelajo celotno prijavo, tako vsebinsko kot finančno.

 • Priprava in zagon projekta
 • Planiranje, organizacija in kontrola projekta
 • Informacijska podpora planiranju projektov
 • Ekonomika in obvladovanje tveganj projekta
 • Vodenje, komuniciranje in motiviranje projektnega tima
ljudje na sestanku

Vsebina seminarja

1: Priprava in zagon projekta

 • Opredelitev pojma projekt in kratka zgodovina projektnega managementa
 • Značilnosti in vrste projektov (s fokusom na EU projekte)
 • Cilj, namen, rezultati in obseg projektov (SMART metoda)
 • Življenjski ciklus in faze projekta
 • Projektni management
 • Učinkovita izvedba projekta in vzroki za neuspeh projekta
 • Naročilo projekta (EU vidik naročila)
 • Zagon projekta (poudarek na EU projekte)

2: Planiranje, organizacija in kontrola projekta

 • Strukturiranje / snovanje projekta (metoda Dragon Dreaming Metoda)
 • Študija izvedljivosti
 • Terminski plana in plan virov projekta
 • Projektne organizacijske strukture
 • Projektna organizacija
 • Organigram pristojnosti in odgovornosti projekta
 • Kontrola projekta in poročanje

3: Sistemska in informacijska podpora projektom

 • Organizacijski predpisi
 • Organizacijska kultura
 • Projektna pisarna in njene naloge
 • Informacijska in druga podpora projektom (administracija, koordinacija, stroški, terminski plan, poročanje, tveganja, končno poročilo – fokus na EU projekte)
 • Pregled IT podpor na trgu

4 : Ekonomika in obvladovanje tveganj projekta

 • Načrtovanje stroškov
 • Vrste stroškov projekta
 • Obvladovanje tveganj projekta

5 : Vodenje, komuniciranje in motiviranje projektnega tima

 • Opredelitev veščin in kompetenc projektnega menedžerja
 • Teorija zavedanja odnosov (Self Awareness Inventory)
 • Komuniciranje v projektnem timu  nje nalog v projektnem timu (orodje VAKOG in SDI)
 • Motiviranje članov projektnega tima in ustvarjanje sinergij
 • Upravljanje konfliktov v projektnem timu

Trajanje

Datum izvedbe seminarja: predvidoma april 2024 v prostorih CDI Univerzum, Grošljeva 4, 1000 Ljubljana. Seminar poteka 20 dni po 5 pedagoških ur.

Cena

650,00 € z DDV

Prijava in informacije

Spletna prijava

Seminar: Vodja projektov

april 2024 (20 dni po 5 andragoških ur) v prostorih CDI Univerzum, Grošljeva 4, 1000 Ljubljana
Prijavite se

Mnenja udeležencev seminarja Vodja projektov

Na izobraževanje sem se prijavila, ker me projektni management zelo zanima, študirala pa sem čisto drugo smer in sem želela pridobiti čim več znanja v čim krajšem času.
Na izobraževanju mi je bilo najbolj všeč, da je bilo zelo aktivno. Pričakovala sem predavanja teorije in delanje zapiskov; vendar smo od prvega do zadnjega dne ves čas praktično delali vso teorijo sproti in na ta način sproti razrešili, če česa nismo razumeli. Predavanja so bila zaradi tega tudi bolj zabavna, povezala so udeležence in nam pomagala, da smo si teorijo bolje zapomnili. Predavateljica Maja je vso snov razlagala s primeri, bila je odprta za vprašanja in se vsakemu posamezniku posebej posvetila.
Z veseljem bi se udeležila še nadaljevanja tega izobraževanja, če bo kdaj razpisano.
Nika Pulko

Mnenja udeležencev seminarja Vodja projektov

Pa smo zaključili 100 urno izobraževanje "Vodja Projektov". Moram priznati da sem pred začetkom usposabljala imela "zmotno" prepričanje o izobraževanjih, ki jih organizira ZRSZ v okviru aktivne politike zaposlovanja.
Pa sem bila v zmoti. Za to izobraževanje lahko rečem, da je bilo učinkovito, jasno predstavljeno in razumljivo, predvsem pa dobro zastavljeno. Predavateljica mag. Maja Hajdič Radinovič je skozi usposabljanje k zahtevni teoriji vseskozi vnašala elemente povezane z vsebino za lažje razumevanje in predstavitev. Tematika je obširna in aktualna, vendar sem sprva imela občutek da ne bom zmogla, saj je bilo to področje zame čisto novo. Pa se vse da, le če imaš voljo in si se pripravljen kaj novega priučiti. Sedaj ob zaključku in predstavitvi "našega projekta" pa sem hvaležna za to izkušnjo, saj sem pridobila ogromno novega znanja in izkušenj, da lahko suvereno zapišem, da grem lahko z pridobljenimi kompetencami na trga dela.
Vse pohvale tudi vam organizatorjem in za pripravljenost za sodelovanje.
Klaudija

Mnenja udeležencev seminarja Vodja projektov

Nad izobraževanjem za Vodjo projekta sem bila zelo pozitivno presenečena. Izobraževanje je potekalo na nivoju in nad pričakovanji. Všeč mi je bilo, da smo pripravili praktični primer projektne naloge in se na ta način soočili z izzivi pri projektnem vodenju ter se dejansko naučili oziroma si lažje predstavljali delo Vodje projekta v praksi. Predavateljica je bila dostopna za pomoč in nas motivirala skozi celoten postopek. Skratka, vse pohvale organizatorjem in predavateljici. Hvala še enkrat za prijaznost.
Karmen K.

Mnenja udeležencev seminarja Vodja projektov

Izobraževanje za Vodjo projektov na CDI univerzum je predavateljica Maja Radinovič Hajdič izpeljala odločno nad pričakovanji - pravzaprav se je začelo na točki, kjer so se moja pričakovanja končala. Sledilo je celotnemu loku znanja in pregleda, ki ga za vodenje večjih projektov potrebuješ in je omogočilo izkustvo potrebnih strateških odločitev pri pisanju projektnih prijav in izvajanju obsežnih in kompleksnih projektov. Obsežno in intenzivno, obenem pa je zaradi dobre energije na izobraževanju kar prehitro minilo.
Nina Roškar

Mnenja udeležencev seminarja Vodja projektov

Izvedba usposabljanja je bila od samega začetka zelo dobro organizirana in je kljub delni online izvedbi ves čas nemoteno potekala (hvala Damjana in Tatjana).
Program usposabljanja je bil zelo izčrpen in produktivno zastavljen, hkrati pa je potekal v sproščenem zabavnem vzdušju. Zasluga za to gre odlični predavateljici mag. Maji Radinovič Hajdič, ki pri svojem poučevanju združuje bogato znanje tako s področja vodenja projektov kot tudi izobraževanja odraslih. Maja je v predavanja vložila veliko angažiranosti in truda, nesebično delila svoje znanje in izkušnje ter poskrbela, da vso učno snov, še posebno temelje projektnega načrtovanja, dobro razume vsak od nas. S svojim dinamičnim pristopom in različnimi praktičnimi nalogami nas je spodbujala k aktivnemu sodelovanju, tako da smo usvojeno znanje lahko uspešno pretvorili v konkretno projektno idejo, ki smo jo razvili tekom usposabljanja.
Menim, da smo od programa veliko odnesli in smo dobro pripravljeni na projektne izzive. Program je bil po zaslugi velike skrbnosti s strani izvajalcev odličen v vseh pogledih in ga toplo priporočam vsem, ki si želijo uspešno izpeljanih projektov, tako poslovno kot v življenju nasploh.
Anita Mašek

Skip to content