USPOSABLJANJE

Zdravo, varno ter spodbudno okolje za predšolskega otroka – priprave na praktični nastop in praktično preverjanje

Krajše usposabljanje je namenjeno vsem, ki si želijo opravljati dejavnost varovanja otrok na domu (in v ta namen potrebujejo certifikat na tem področju ) ali občasno varujete otroke in potrebujete več strokovnega znanja za to delo. Več o pogojih za opravljanje te dejavnosti lahko preberete tukaj

Več informacij o preverjanju in potrjevanju za pridobitev certifikata lahko preberete v katalogu strokovnih znanj.

Vsebina seminarja

Zdravo, varno ter spodbudno okolje za predšolskega otroka-priprave na praktični nastop in praktično preverjanje (certifikat NPK Varuh predšolskih otrok)

TEME:

  • RAZVOJNE ZNAČILNOSTI PREDŠOLSKIH OTROK, KOMUNIKACIJA Z OTROKOM V RAZLIČNIH SITUACIJAH TER SODELOVANJE S STARŠI: dejavniki, zakonitosti in značilnosti otrokovega razvoja, , prepoznavanje njegovega počutja, razpoloženja in potreb ter naš odziv nanj, postavljanje meja, vedenje otrok in naše odzivanje nanj kot so npr. trma, togota, strah otroka pred ločitvijo od osebe, ki ga neguje in uvajanje otroka, upoštevanje značilnosti otrok z razvojnimi posebnostmi ter otrok s posebnimi potrebam, komunikacija z otrokom v različnih situacijah (prihod, odhod, nega, hranjenje, počitek, igra), komunikacija s starši – pomembne informacije, vključevanje starša v naše delo, uvajanje otroka,
  • ZDRAV RAZVOJ IN PSIHOFIZIČNO POČUTJE PREDŠOLSKIH OTROK, HIGIENSKI IN DRUGI POSTOPKI IN PRAVILA PRI DNEVNI RUTINI: varnost v notranjem in zunanjih prostorih (zavarovanje nevarnih točk),  didaktična sredstva in igrače ter druge pripomočke za izvajanje poklicne storitve, priprava skice notranjega prostora, higiena, preprečevanje okužb, ukrepi ob nesrečah in drugih nenadnih stanjih, imunizacijski program do 6. leta starosti. Higienski in drugi postopki in pravila pri  dnevni rutini:  prihod, odhod, nega (pri oblačenju, previjanju, uporabi stranišča) hranjenje, počitek, navajanje otroka na samostojnost pri jedi, oblačenju, higieni, skrbi zase, toaletni trening, priprava jedilnika.
  • IGRE ZA NAJMLAJŠE OTROKE, DIDATKTIČNA SREDSTVA IN IGRAČE: igre za mlajše otroke in za otroke od tretjega leta dalje – učenje in spoznavanje sebe ter sveta preko igre, didaktična sredstva in igrače ter drugi pripomočki: lutke (otrok, dojenček), raznolik izbor igrač in drugih igralnih sredstev, knjige, slikanice. Priprava na praktični nastop.

Trajanje seminarja

Zdravo, varno ter spodbudno okolje za predšolskega otroka (NPK Varuh/-inja predšolskih otrok obsegajo 8 ur in so namenjene pripravi na izpit. Vsebine usposabljanja lahko prilagajamo glede na vaše predhodno pridobljeno znanje.

Termini:

  • 12. 10. 2022 (popoldne).

Prijave se zbirajo do 11. 10. 2022, info@cdi-univerzum.si, ali po T: 01/583 92 89.

Cena seminarja:

85,00 € z DDV pred 1. srečanjem (na blagajni CDI Univerzum, gotovina/plačilna kartica ali preko spletne banke).

Prijava in informacije